nieuws

“Zo weinig vragen, klopt dat?!?”: Inkopers waterschappen op bezoek bij tenderteam

infra Premium 2439

“Zo weinig vragen, klopt dat?!?”: Inkopers waterschappen op bezoek bij tenderteam

Om de gapende kloof tussen waterschappen en bouwers te overbruggen lopen inkopers en tenderteams een dagje met elkaar mee. “Het tenderteam bedenkt wel 300 vragen maar stelt maar 10 vragen bij een nota van inlichtingen. Dat was wel een eye-opener.” 

Tijdens de Marktdag Waterschappen stond 1 jaar Marktvisie Waterschappen centraal. Langzaam maar zeker begint de cultuurverandering zichtbaar te worden. Alle partijen zijn het eens dat de verhoudingen onnodig stroef verlopen en wantrouwen nog domineert.

De eerste stappen zijn gezet om elkaar beter te leren kennen, letterlijk. Van Contract naar Contact, is een van de hoofddoelen uit de Marktvisie om de heersende cultuur te doorbreken.

“Kan dat wel, met geheimhouding en zo”

“Kan dat wel?” reageren veel inkopers aanvankelijk argwanend, zo heeft aanbestedingsexpert Henkjan van Meer van de Unie van Waterschappen gemerkt. De discussie over belangenverstrengeling is extra opgelaaid door de recente rechtszaak over de Blankenburgtunnel. “Niemand overtreedt tenderregels door kennis te maken en informatie uit te wisselen over hoe het tenderproces wordt ervaren.”

Maar wie de stap zet, komt enthousiast terug heeft hij gemerkt. Tot nu toe kwamen pas 3 bezoeken tot stand, maar zijn doel is dat volgend jaar alle 21 waterschappen een dag meelopen bij het tenderteam van een bouwer.

Meer dan 20 bouwers zetten deur open

Ruim 20 marktpartijen zijn bereid om de deuren open te zetten en een kijkje in de keuken te gunnen, waaronder KWSInfra, Van de Biggelaar, Van Oord en Ploegam, Deme en Van de Herik. Hij verzamelt de aanvragen en koppelt de mensen aan elkaar.

Ook bij de waterbouwers is het tij gekeerd en staat een prop van grote projecten te wachten. Projecten die allemaal via tenders op de markt komen. Nog vaak traditioneel, maar waterschappen lopen ook voorop bij het zoeken van nieuwe samenwerkingsvormen als de alliantie, bouwteam en circulair.

Bedrijfsgeheimen?

Van Meer: “Je hoeft niet meteen in de bedrijfsgeheimen te duiken. Het gaat erom dat inkopers begrijpen hoe een tenderteam functioneert. Welke frustraties er leven en met welke geschiktheidseisen ze wel of juist niet uit de voeten kunnen. Wat voor ergernis het is als bij de nota van inlichtingen wordt geantwoord met ‘ zie bestek’ . En wat het voor bouwers betekent als een waterschap de inschrijving op maandag of begin september sluit.”

Een contractmanager en inkoper van waterschap Krimpenerwaard gingen vorige week op bezoek bij GMB: “We waren nog nooit bij een bouwer binnen geweest. Wel in de bouwkeet, maar dan gaat het altijd over de uitvoering van een project. Het helpt echt om eens van de andere kant mee te kijken. Wij maken ons zorgen als er maar 10 vragen binnenkomen bij een nota van inlichtingen. Blijkt dat ze wel 300 vragen hadden bedacht.”

Tenderen is topsport

Tenderen is topsport, vergelijkt Jauk Stroo. Hij werkt nu bij de Vries & van de Wiel, maar werkte ook 30 jaar bij waterschappen. “Ik dacht echt dat ik wist wat er omging in de markt, maar zo’n bezoek kan heel verhelderend werken. Waterschappen beseffen onvoldoende welke druk het legt dat maar 1 partij kan winnen.

De markt weegt altijd de winkansen af tegen de tenderkosten. Veel waterschappen geven een vergoeding, maar dat is nooit meer dan tussen de 20 en 40 procent van de werkelijke tenderkosten. Zo’n vergoeding is nooit doorslaggevend bij de afweging om wel of niet in te schrijven: dan telt alleen de winkans.”


Contractvorm versus winkans tender

 • RAW (1 mln) 1:10
 • Klein d&c (5 mln) 1:6-8
 • Groot d&c (50 mln) 1:4-6
 • dbfm (100 mln) 1:2-4

Trends en constateringen

 •          Opgaven worden complexer en dynamischer
 •          Behoefte aan balans tussen regisseur en deskundige
 •          Behoefte aan geïntegreerde specialistische kennis
 •          Toename geïntegreerde contractvormen: Complexer inkoopproces
 •          Veranderende markt stelt hoge eisen aan het MKB
 •          Innovatie biedt perspectief: opzoek naar de juiste vorm
 •          Risicomanagement: risico’s beheersen in plaats van verdelen
 •          Van contract- naar relatiemanagement
 •          Effectieve ketensamenwerking
 •          Benutten van kennis van beheerder en gebruiker

Bron: Marktvisie Waterschappen


 

Reageer op dit artikel