nieuws

Bouwteam lost knelpunten extreme regenbui Sittard op

infra 2914

Bouwteam lost knelpunten extreme regenbui Sittard op

Sittard kreeg drie jaar geleden te maken met extreme regenbuien. Meer dan 400 locaties liepen onder. Maar dat kan vaker gaan gebeuren, dus de gemeente pakte via een bouwteam de 10 grootste knelpunten aan: Slim, goedkoop en alle partijen tevreden. “Het begin was wel lastig.”

In 2014 vielen de beruchte buien  die de halve gemeente binnen een uur blank zette. Vooral wegen bleken kwetsbaar en snel onder te lopen. Nog eens 150 andere meldingen gingen over regenwater in kelders en woningen. KNMI en de Deltacommissaris waarschuwen dat dit extreme weer veel vaker kan voorkomen. Als dat risico groter is dan één keer in de vijf jaar dan moet een gemeente maatregelen treffen. Maar ja, waar te beginnen en wat was de optimale mix van maatregelen?

Tien knelpunten bleven over

De gemeente besloot  ingenieursbureau Kragten in te schakelen. In overleg met bewoners, wijkbeheerders en lopende projecten kon al een groot aantal knelpunten simpel worden weggewerkt.

Sneller, duurzamer en goedkoper. Wat wil je nog meer?

Tien knelpunten bleven over. Al snel was duidelijk dat dit geen recht-toe-recht-aan-klusje zou zijn en een marktpartij zou kunnen meedenken over optimale oplossingen. Een aanpak samen met het adviesbureau en de gemeente zou het beste en het snelste werken, was de conclusie.

Een tender voor een bouwteam werd uitgeschreven, zodat ruimte was om lopende het contract tot slimme oplossingen te komen. Maatwerk, zonder dat vooraf was dichtgetimmerd wat moest gebeuren. Het budget was beperkt, maar er moest vooral worden gewerkt op basis van vertrouwen en ‘best for project’.

“We staan hier 100 procent achter”

En dat lukte. Boven verwachting: “Wij hebben een werk gemaakt waar we 100 procent achter staan”, heeft werkvoorbereider Guido Kremer van BLM wegenbouw ervaren. Het mes snijdt aan twee kanten vindt projectleider Wim Ramakers Van BLM: “Het bouwteam heeft de gemeente geld bespaard, maar wij hebben als aannemer ook geld verdiend.”

Ook de gemeentelijk projectleider Pieter Machiels constateert: “Ondanks alle scopewijzigingen is de gemeente binnen het budget gebleven. Met een klassiek RAW-bestek waren we vele malen duurder uit geweest en waarschijnlijk niet zo tevreden geweest.”

Sneller, duurzamer en goedkoper

De gemeente, maar ook de aannemer en het adviesbureau blikken zeer tevreden terug op een optimale samenwerking. Het project werd onlangs met een evaluatie afgesloten. Zo samenwerken is een verademing ten opzichte van traditionele bestekken.

Soms was schoonmaken genoeg, soms was de oplossing een stuk complexer

Gemeenten, waterschappen en provincies zouden dat veel vaker moeten proberen, is hun gezamenlijke conclusie. Het is een kwestie van loslaten en vertrouwen, maar juist dat is moeilijk. “De eerlijkheid gebiedt dat het opstarten van het bouwteam best stroef verliep. Partijen – zeg maar de mensen – moesten aan elkaar wennen. Het kost moeite om geijkte patronen los te laten en in alle openheid en transparantie met elkaar oplossingen te verzinnen. Die werden waar nodig doorgerekend, want vertrouwen is mooi, maar het moet in de praktijk wel werken”, voegt omgevingsmanager Christian Reuls er aan toe.

Korte lijntjes en snel schakelen

Snel schakelen was een van de sleutels tot het succes: Zo zat de uitvoerder van BLM al vanaf het eerste moment bij de bouwteamoverleggen en beslisten de nutsbedrijven meteen mee bij engineeringsafwegingen. Op die manier werd meteen duidelijk welke problemen in de uitvoering waren te verwachten. Ook de toeleveranciers werden niet geselecteerd op de laagste prijs, maar op betrouwbaarheid en bewezen kwaliteiten.

“Dat kostte relatief veel voorbereiding, maar dat betaalde zich dubbel en dwars terug in de uitvoering. Een bijkomend voordeel hierbij was dat de uitvoering van de werkzaamheden al in de hoofden van het bouwteam was uitgevoerd waardoor vooraf alle kansen en risico’s waren herkend en overdacht. De realisatie liep daardoor bijna zonder tegenslag”, hebben de projectleiders ervaren.

“Wij staan hier 100 procent achter.”

Voor de tien probleemlocaties bleken heel verschillende oplossingen nodig. De aanpak was wel steeds hetzelfde. Een gezamenlijk team ging met de gemaakte schetsen ter plekke kijken wat de beste aanpak zou zijn. Daarbij werden korte lijntjes gehouden met betrokken bewoners, ondernemers  en nutsbedrijven.

“Leuk om weer met de inhoud van het vak bezig te zijn”

“Het is leuk om weer meer met de inhoud van het vak bezig te zijn” geeft Wim Ramakers van BLM aan. Ook werd steeds gekeken naar de relatie met het complete gemeentelijke rioolstelsel. Ook werden oplossingen consequent voorgelegd aan de omwonenden voordat het definitief ontwerp werd vastgelegd. Een aanpak die veel inwoners op prijs hebben gesteld: “We hebben nog nooit zoveel complimenten binnengekregen.”

Zo stond het team in de Jos Klijnenstraat in Geleen met alle buurtbewoners op straat om 5 varianten door te praten. Het was een van de grootste knelpunten, maar een oplossing bleek dit keer niet eenvoudig. “We zijn als eerste met dit project begonnen, maar het is uiteindelijk als laatste uitgevoerd en daarmee is meteen ook de bovenbouw aangepakt.”

Soms simpel, soms complex

Soms was een oplossing wel simpel: Zo werd in de Torenstraat in Born alleen een kolk schoongemaakt en de binnenriolering van een woning gerepareerd zodat het water weer kon weglopen. In Born werd aan de Heer Ottostraat het riool verzwaard en een grote bergingskelder gemaakt in het grasveld en aan de Jupiterstraat werd een infiltratievoorziening gemaakt.

Zo werden stuk voor stuk de locaties aangepakt en uitgevoerd. Het zijn technische geen ingewikkelde klussen, juist de manier van samenwerken heeft ervoor gezorgd dat alle partijen met gepaste trots en tevredenheid op het project terugblikken: Sneller, beter, duurzamer en ook nog eens goedkoper.

 


Project: Tien waterknelpunten Sittard-Geleen

Opdrachtgever: Gemeente Sittard-Geleen

Adviseur: Kragten

Opdrachtnemer: BLM Wegenbouw

Contractvorm: Bouwteam op basis van raamcontract

Contractwaarde: ruim 1 miljoen euro

Begin uitvoering: winter 2016

Oplevering: najaar 2017


 

Reageer op dit artikel