nieuws

Bouw aan Reevesluis hervat

infra Premium 2801

Bouw aan Reevesluis hervat

Na een jaar herontwerpen en aanpassen van de plannen zijn Boskalis en Van Hattum en Blankevoort weer van start gegaan met de bouw van de Reevesluis in het Drontermeer. Het kunstwerk heeft niet langer alleen een waterkerende functie maar wordt ook schutsluis.

De sluis in het Drontermeer zou aanvankelijk alleen een waterkerende functie krijgen. Plannen om hem op termijn om te bouwen tot een schutsluis voor de scheepvaart werden op de lange baan geschoven omdat er geen geld meer beschikbaar was binnen het programma Ruimte voor de Rivier.

Maar toen er vorig jaar alsnog geld beschikbaar kwam uit het Deltafonds werd toch besloten hem in één keer als schutsluis uit te voeren. Alleen was  Isalaldelta, de combinatie van Boskalis en Van Hattum en Blankevoort al begonnen met de bouw.

De sluis komt net ten zuiden van de plek waar de bypass in het Drontermeer uitkomt die Kampen bij hoge waterstanden op de IJssel moet ontzien. Die bypass luistert inmiddels naar de naam Reevediep, wat meteen de naam van de sluis verklaart.

Donderdag werden de werkzaamheden aan de sluis officieel hervat. Een aantal van de damwanden in de bestaande kuipen op aangelegde werkeilanden moet volgens een woordvoerder worden verplaatst. Zodra dat gebeurd is, hoopt de aannemer in februari te beginnen met slaan van de palen binnen de aangepaste kuipen.

Onderdeel van fase 2 van het IJsseldelta-programma is verder nog de bouw van een nieuwe brug over het Drontermeer, versterking en verhoging van de Drontermeerdijk en hoogwaterbeschermingsmaatregelen rondom een bestaande recreatie- en natuurgebied. Als allerlaatste wordt de Roggebotsluis gesloopt, zodat het IJsselwater vrijelijk viade nieuwe bypass en het Drontermeer richting het IJsselmeer kan stromen. In 2022 moet dat zijn afgerond.

Foto:  Freddy Schinkel 

Reageer op dit artikel