nieuws

Tal van zorgen over toekomstig spooronderhoud

infra Premium 2092

Tal van zorgen over toekomstig spooronderhoud

Blijft er voldoende concurrentie over? Moeten spoormonteurs meer ’s nachts werken? En wie garandeert dat goedkoper wordt? Het spooronderhoud gaat op de schop, maar in de Tweede Kamer leven er nog tal van zorgen over de nog altijd weinig concrete plannen.

Clusteren? Is de staatssecretaris soms de ervaring met het project ‘Tunneltechnische installaties van de Betuweroute’ vergeten? Was daarbij niet juist sprake van een kostenoverschrijding van tachtig procent door de aannemerscombinatie van de twee grootste marktpartijen?

Duidelijk mag zijn dat er werk aan de winkel is voor spooraannemers de komende jaren

Staatssecretaris Dijksma ontwijkt de vraag: “Vanwege aanbestedingswetgeving en de inkoopstrategie van ProRail kan ik niet op een specifieke aanbesteding of aanbestedingsresultaten ingaan. In algemene zin geldt dat ProRail resultaten van aanbestedingen evalueert en meeneemt in toekomstige aanbestedingsstrategieën”, schrijft ze in reactie op Kamervragen over toekomstig spooronderhoud.

Duidelijk mag zijn dat er werk aan de winkel is voor spooraannemers de komende jaren. Het spoor in Nederland veroudert en vertoont op tal van plekjes trekjes van achterstallig onderhoud. Hoe dat komt? Tal van eerder uitgestelde vervangingen komen op bouwers af; wissels, spoorstaven, dwarsliggers en ballast; niet eerder aan toegekomen.

Veel onderdelen van het huidige netwerk zijn aangelegd in jaren ’30 en ’50 van de vorige eeuw. Na 2030 bereiken ze het einde van hun levensduur.

En dat is niet alles. Veel onderdelen van het huidige netwerk zijn aangelegd in jaren ’30 en ’50 van de vorige eeuw. Na 2030 bereiken ze het einde van hun levensduur en moeten ze vervangen worden.

Spoorbruggen en portalen die bovenleidingen dragen zijn dan aan de beurt en weer daarna de treinbeveiligingsinstallaties, kunstwerken, waaronder bruggen, en bovenleidingportalen.

ProRail heeft het er druk mee. De ‘trein’ moet namelijk blijven rijden, de treinreiziger geen overlast. Met spooraannemers broedt de spoorbeheerder op een slim plan. Een plan waarbij onderhoud van later veel eerder wordt ingepland. Een plan van minder aanbestedingen (zijn er nu 500 per jaar). Een plan dat een tekort van 475 miljoen euro tot 2028 moet doen verdampen en mogelijk zelfs een plan dat minder hinder oplevert.

 In de Tweede Kamer leven verschillende zorgen over het spooronderhoud van de toekomst.

“Doordat de aannemer in de nieuwe situatie veel eerder wordt betrokken bij het uit te voeren werk, krijgt hij ook meer ruimte om zijn expertise in te brengen en zelf innovatieve oplossingen aan te dragen”, licht Dijksma, alle ambities van de plannen, toe.

Dat is mooi en aardig, denken Kamerleden, maar overtuigd zijn ze niet. In de Tweede Kamer leven verschillende zorgen over het spooronderhoudsboekje van de toekomst. Zo zijn Kamerleden bang dat kleinere aannemers de dupe worden van het clusteren van aanbestedingen. Bovendien vrezen zij dat spoorwerkers vaker ’s nachts moeten werken.

Meer spooronderhoud ’s nachts uitvoeren, is volgens staatssecretaris Dijksma niet echt een optie

Allebei niet het geval, pareert Dijksma. Meer onderhoudswerk ’s nachts uitvoeren, is volgens haar niet echt een optie. “Mensen die bereid zijn bijna uitsluitend ’s nachts te werken zijn nauwelijks te vinden en ’s nachts werken is duurder dan overdag.”

Het bundelen van onderhoudswerk gaat niet ten koste van de concurrentie, belooft Dijksma. En ook niet van kleine bedrijven: “Het samenstellen van werkpakketten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit kan op geografie, techniek of bepaalde activiteiten. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot werkpakketten die voor kleinere bedrijven te groot zijn.”

In 2021 moet de nieuwe werkwijze voor het spooronderhoud ingaan.

Hoe de nieuwe werkwijze er precies uit komt te zien, is onduidelijk. De komende twee jaren werkt ProRail de regels uit met marktpartijen en vinden pilots plaats. In 2021 moet de nieuwe werkwijze ingaan.

Reageer op dit artikel