nieuws

Vervanging Merwedebrug kost 56 miljoen extra

infra 2097

Vervanging Merwedebrug kost 56 miljoen extra

De nieuwe betonnen Merwedebrug bij Gorinchem moet op grond van internationale verdragen een grotere overspanning krijgen dan het stalen exemplaar dat er nu ligt.  Melanie Schultz heeft op de valreep van haar ministerschap daarom nog 56 miljoen euro extra gereserveerd.

Het internationale verdrag waarnaar Schultz verwijst is de zogeheten Akte van Mannheim. Die werd in 1868 ondertekend in de Duitse plaats door alle landen die varen op de Rijn en rivieren en kanalen die er op uitkomen. Het verdrag wordt als een van de pijlers gezien onder de welvaart van West Europa en doordat het succesvol eerlijke vrije handel reguleerde. Daar horen ook afspraken bij over doorvaartbreedtes en hoogtes.

Overspanning minimaal 240 meter

Bij Gorinchem moet op basis van dat verdrag de pijlers uit de vaargeul verdwijnen en moet de vaarweg minimaal 240 meter breed zijn. Om ook tijdens de bouwfase een veilige doorvaart te garanderen is mogelijk nog een iets grotere overspanning noodzakelijk, schrijft Schultz in een van haar laatste brieven aan de Tweede Kamer. Tijdens de bouw staat immers de middenpijler van de bestaande brug nog in de vaarweg.

Bij de Merwedebrug werden vorig najaar haarscheurtjes ontdekt, waarop een wekenlange afsluiting volgde voor vrachtverkeer. In allerijl repareerden VolkerInfra en Van Oord de brug vanaf een hangbrug en pontons.

Tegen het zere been van de staalbouwers

Begin dit jaar maakte Schultz bekend de Merwedebrug te vervangen door een betonnen exemplaar. Ook de twee andere bruggen in de A27 Houten – Hooipolder, de Hagesteinsebrug en de Keizersveerbrug wilde ze vervangen door betonnen bruggen. Daarvoor was aanvankelijk extra geld nodig, maar over de hele levensduur zou het zo’n 391 miljoen euro besparen, hadden haar ambtenaren becijferd. De expliciete keuze voor beton was tegen het zere been van de staalbouwers, die een paar weken terug het concept van de doorschuifbrug lanceerden.

In haar brief aan de Kamer kondigt Schultz aan dat de vervanging door de aangepaste scope meer tijd vergt. In 2019 moet het tracébesluit worden vastgesteld, waarna in 2022 begonnen kan worden met de start van de uitvoering. In 2030 moeten alle drie de bruggen in beide richtingen klaar zijn.

Reageer op dit artikel