nieuws

Tender ingenieursdiensten Rijkswaterstaat een puinhoop: Nooit meer anoniem inschrijven

infra Premium 6905

Tender ingenieursdiensten Rijkswaterstaat een puinhoop: Nooit meer anoniem inschrijven
GEBOUW WESTRAVEN rijkswaterstaat

Anoniem inschrijven leek zo’n goed idee om belangenverstrengeling en vriendjespolitiek te voorkomen. De Rijkswaterstaat-tender voor de ingenieursdiensten draaide uit op een puinhoop met veel frustratie en drie rechtszaken. Welke lessen zijn geleerd?

Rijkswaterstaat maakt regelmatig gebruik van ingenieursbureaus bij de voorbereiding van projecten. Met de deelcontracten binnen de raamovereenkomst is jaarlijks enkele tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Grote en kleine adviesbureaus dingen mee: wie niet aan boord zit bij het raamcontract heeft minimaal 3 jaar geen werk bij de Rijkswaterstaat.

Het duurde veel te lang allemaal

Dit keer hebben de bureau’s extreem lang in onzekerheid gezeten over de uitkomst van de tender. November 2014 begon Rijkswaterstaat met de voorbereidingen van de tender en in november 2016 diende het laatste kort geding over de uitkomst. Veel te lang, vinden alle 24 betrokken partijen, waaronder Arcadis, Advin, Tauw, Sweco, Nebest, Megaborn en RoyalHaskoningDHV.

“Het is niet gegaan zoals we samen hadden gedacht”

“Het is niet gegaan zoals we samen hadden gedacht”, concludeert Jessie van der Linden, directeur Inkoop- en Contractmanagement Grote projecten en onderhoud bij Rijkswaterstaat met gevoel voor understatement. Zij wil graag aan de slag met de Marktivisie en inzetten op betere samenwerking.

Het hele traject duurde ruim 2 jaar.

Rijkswaterstaat is samen met de markt opgetrokken bij de evaluatie van de tender door bureau Significant. De hoofdconclusie is dat de ingenieursbureaus hele andere verwachtingen  hadden over het tenderproces en dat partijen bitter slecht met elkaar communiceerden. Ze beloven elkaar om dat in vervolg beter te doen, de evaluatie is wat dat betreft wel goed verlopen.

Drastische aanpassing van de gunningsmethodiek

Terug naar het begin: Het ingenieurs-contract staat beter bekend als SO3. Het was de derde keer dat Rijkswaterstaat de tender als raamcontract op de markt zou zetten. Met de markt was afgesproken dat in grote lijnen dat op dezelfde manier te doen als bij SO2. Rijkswaterstaat bedacht echter relatief laat dat anoniem inschrijven en beoordelen de objectiviteit zou bevorderen. Een drastische aanpassing van de gunningsmethodiek, die niet met de markt werd overlegd.

Ingenieursdiensten zaten met de handen in het haar: referentieprojecten zijn lastig op te voeren als je naam niet bekend mag worden. De beoordeling op goede prestaties uit het verleden en mooie projecten stonden daardoor zo goed als buiten spel in de tenderfase. Pas achteraf raakte het projectteam van Rijkswaterstaat daar ook van overtuigd. Ook de beoordeling van slechts een deel van de inschrijvingen was de bureaus een doorn in het oog.

Tenderfase duurde 2 jaar, het contract 3 jaar

Al met al duurde de tenderfase 2 jaar, terwijl het raamcontract een looptijd van 3 jaar heeft met de mogelijkheid tot 1 jaar verlenging. Rijkswaterstaat heeft de meest recente overeenkomst, SO3, eind vorig jaar uiteindelijk gegund aan in totaal 32 partijen.

De definitieve gunning liet lang op zich wachten omdat een aantal verliezers Rijkswaterstaat voor de rechter sleepte. Antea stapte februari 2016 naar de rechter. Rijkswaterstaat verliest de rechtszaak en moet alsnog de inschrijving beoordelen. De opdrachtgever moet op last van de rechter alle inschrijvingen herbeoordelen.

In augustus 2016 volgt een nieuwe rechtszaak aangespannen door Antea en Tebodin. Rijkswaterstaat verliest opnieuw en moet de gunningsbeslissing weer beoordelen. November 2016 stapt dat Sweco naar de rechter, maar die verliest de zaak tegen Rijkswaterstaat. Kort daarna wordt het contract eindelijk alsnog definitief gegund. Volgende keer beter.


Lessen uit tender Ingenieursdiensten

Nieuwe Leveranciersmanager:

  • Bekend met beide ‘werelden’
  • Structurele rolinvulling
  • Aansluitend bij leveranciersmanagement voor andere diensten
  • Met elkaar aan de slag voor verwezenlijken doelstellingen SO3

Evaluatie heeft veel waardevolle punten opgeleverd, rode draden:

  • Verschil in verwachtingen
  • Gebrekkige communicatie

Opvolging: acties komende periode:

  • Snel (telefonisch) contact met SO3 partijen
  • Uitgebreidere kennismaking, bespreking voortgang en mogelijke dilemma’s en in dialoog oppakken leerpunten evaluatie
  • Conform toezegging PSU structureel 2-3 contactmomenten per jaar
  • Altijd te benaderen: elkaar vroegtijdig signaleren en informeren

Bron: Evaluatie SO3


 

Reageer op dit artikel