nieuws

Rijkswaterstaat zegt zandcontract met Van der Lee op wegens wanprestatie

infra 6072

Rijkswaterstaat zegt zandcontract met Van der Lee op wegens wanprestatie

Het lopende zandcontract met Van der Lee is opgezegd vanwege het niet nakomen van de contracteisen. De suppleties in het Waddengebied liggen voorlopig stil. Rijkswaterstaat heeft het  contract opengebroken en beëindigd omdat de aannemer veel te traag werkt.

Het zand opspuiten op Texel, Ameland en Vlieland stopt voorlopig totdat een nieuwe aannemer is gevonden. Rijkswaterstaat vindt dat de voortgang van het project niet overeenkomt met wat er in het contract is overeengekomen. De werkzaamheden  omvatten het opspuiten van ruim 6 miljoen kuub zand tot 2018.

Uitzonderlijk om contract voortijdig op te zeggen

Het zand had er grotendeels al moeten liggen voordat het strandseizoen afgelopen voorjaar zou beginnen. Van der Lee heeft vorige week de formele brief gekregen om het lopende project te beëindigen. Het is een hoge uitzondering dat een lopend contract voortijdig wordt opgezegd omdat de marktpartij niet kan voldoen aan de eisen.

De opdracht maakt deel uit van het project Kustzorglijn, dat uitgaat van versterking door het jaarlijks opsluiten van 7 miljoen kuub zand. Het strand op de Wadden is op verschillende plekken te smal om te voldoen aan de afgesproken basiskustlijn. De stilgelegde werkzaamheden leiden overigens niet tot acuut gevaar voor de eilandbewoners of de waterveiligheid, verzekert Rijkswaterstaat. Zie hier alle geplande suppleties langs de kust tot 2019:

Nog geen pasklare oplossing achter de hand

Van der Lee is niet bereid om te reageren op de opmerkelijke stap van Rijkswaterstaat. Naar verluid zou materieeltekort hebben geleid tot de problemen met de voortgang. De aannemer werkt veel vaker voor Rijkswaterstaat en heeft vorig weekend een belangrijke mijlpaal bereikt bij knooppunt Joure waar de fly-overs in gebruik zijn genomen.

Het bedrijf draagt ook zorg voor de suppleties bij Ameland en wist vorig jaar voor 11,5 miljoen euro het contract binnen te slepen voor het uitdiepen van de vaargeulen en havens in de Waddenzee. Deze contracten zijn niet opgezegd.

Rijkswaterstaat zoekt hard naar een oplossing om het stilgelegde project een vervolg te geven, maar kan daarover op dit moment is nog niets te zeggen.


De stilgelegde suppleties zijn:

  • Texel Zuid-West strand (650.000 m3)
  • Texel Midden strand (1 mln m3)
  • Vlieland Stortemelk vooroever (1,5 mln m3)
  • Vlieland Oost strand (1,04 mln m3)
  • Ameland West strand (2,4 mln m3)

 

Reageer op dit artikel