nieuws

Nieuwe Waterweg moet nog 1,5 meter dieper: Baggeraar(s) gezocht

infra Premium 3222

Nieuwe Waterweg moet nog 1,5 meter dieper: Baggeraar(s) gezocht

Het is een enorme baggerklus: vanaf maart de 25 km lange Nieuwe Waterweg nog eens 1,5 meter uitdiepen. Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf hebben de handen ineengeslagen en willen begin december een baggeraar de opdracht gunnen.

Jaarlijks varen 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. De rivier is voor sommige schepen te ondiep. Na de baggerklus kunnen schepen met een diepgang tot 15 meter de Botlekhavens bereiken, maar eerst moet nog een baggeraar worden geselecteerd. In de voorfase heeft het Havenbedrijf al bodemproeven uitgevoerd die voor alle inschrijvers beschikbaar komen. Het gaat om een RAW-bestek waarbij naast de prijs wordt gelet op de CO2-uitstoot, blijkt uit de documenten op Tenderned.

Baggerklus gaat 6 maanden duren

De verwachting is dat alle grote baggeraars zullen inschrijven, maar ook bouwcombinaties zijn toegestaan. De verdieping begint in het voorjaar van 2018 en gaat zo’n 6 maanden duren. Het gaat om een verdieping van 1,5 m over een afstand van 25 km tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhaven. Het gebied is eind jaren vijftig aangelegd en vooral in gebruik door de petrochemische industrie.

Schepen steeds groter en groter

“Middelgrote tankers en droge bulkschepen worden groter. Met de verdieping kunnen de zogenoemde New Panamax en Aframax-schepen zonder beperkingen over de Nieuwe Waterweg varen”, aldus Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. “Om de havenindustrie in de Botlek vitaal te houden is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van dit oude havengebied”, aldus Ronald Paul, Chief Operating Officer van het Havenbedrijf.

Baggeren op 3 dieptes, afhankelijk van het zout

De verdieping varieert en gaat uit van 3 verschillende contractdieptes. In de Botlek gaat de diepte van 14,5m (NAP) naar 15,90m. Op de Nieuwe Waterweg wordt het eerste gedeelte vanaf Hoek van Holland verdiept van 15m naar 16,20m tot Maassluis. Het tweede gedeelte tot de Beneluxtunnel krijgt een gegarandeerde diepgang van 16,40m. Dat was 14,5m.

Die extra 20 cm heeft te maken met het lagere zoutgehalte van de Nieuwe Waterweg waardoor schepen meer diepte nodig hebben. Na de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 m de haven binnen varen onder normale omstandigheden. In het nieuwe Panamakanaal kunnen schepen met diepgang van 14,90 m varen en dus kunnen zogenoemde New Panamax-schepen zonder restricties in de Botlek arriveren.

 

Hinder tijdens baggerklus verboden

De baggerwerkzaamheden gebeuren op dezelfde manier als regulier onderhoudsbaggerwerk in de havens en op de rivier. Zonder extra hinder voor de omgeving, de scheepvaart en medewerkers in de haven. Vanuit het project is compensatie geboden aan de betrokken waterschappen voor maatregelen tegen extra verzilting die kan ontstaan, omdat het zoute water van de Noordzee verder kan indringen in het land.

 

Reageer op dit artikel