nieuws

Mourik in de rode cijfers door saneringsproject Thermphos

infra 3429

Mourik in de rode cijfers door saneringsproject Thermphos

De grotere druk op de olie- en gasmarkt heeft een negatief effect op resultaten van Mourik. Maar het afwaarderen van de verliezen bij de sanering van de fosforfabriek Thermphos in Vlissingen zorgt ervoor dat de infrabouwer en industriële dienstverlener over 2016 rode cijfers schrijft.

De omzet van Mourik daalde in 2016 van 476 naar 452 miljoen, en het positieve resultaat van 9,6 miljoen in 2015 werd een verlies van 4,6 miljoen in 2016. Het Thermphos-project zorgde voor dit verlies.

Volgens bestuursvoorzitter Kees Jan Mourik gaan de bouwactiviteiten van Mourik goed, vooral in grote infraprojecten voor provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Minder voorspoedig gaat het met de activiteiten in de petrochemische industrie, waar onderhoudscontracten onder druk staan door de lage olieprijs.

“Maar zonder de afschrijving op het Thermphos-project was 2016 een positief jaar geweest”, benadrukt de topman.

Technische complexiteit groter dan verwacht

Mourik begon aan de eerste fase van de sanering van het terrein van de fosforfabriek in 2014 in opdracht van Van Citters Beheer (VCB), een door het havenschap Zeeland opgericht bedrijf dat het terrein beheert. Maar al snel bleek dat mede door de gewijzigde wet- en regelgeving de technische complexiteit in de uitvoering groter was dan beide partijen vooraf hadden kunnen bepalen.

De uit de hand lopende kosten leidden tot conflict tussen Mourik en VCB, en in het voorjaar van 2017 werd het werk zelfs stilgelegd. Uiteindelijk concludeerde een commissie onder leiding van Diederik Samsom eind augustus dat de sanering meer dan 130 miljoen ging kosten, en dat het rijk moet meebetalen aan de saneringskosten.

De conflicten tussen Mourik en VCB werden in een mediation-traject uitgesproken, hetgeen leidde tot een hernieuwde samenwerking. Financieel bestuurder Rimco de Groot: “Niemand wil in een vechtmodus aan dit project werken. We hebben een gezamenlijke vijand: dat is fosfor.”

‘Eventuele positieve baten in 2017 of 2018 meenemen’

Het lange traject zorgde ervoor dat Mourik nu pas met de jaarcijfers naar buiten komt. “Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we het verlies over 2016 in de boeken zetten, maar de eventuele positieve baten in 2017 of 2018 meenemen.”

Reageer op dit artikel