nieuws

Doorschuifbrug rekent definitief af met overlast renovatie stalen bruggen

infra 3880

Doorschuifbrug rekent definitief af met overlast renovatie stalen bruggen

Renoveer stalen bruggen niet ter plekke, maar vaar ze uit en vervang ze door een eerder gerenoveerd exemplaar. Met een caroussel van doorschuifbruggen willen vier bedrijven de overlast van de renovatie van stalen bruggen terugdrengen.  

Het concept is  dinsdag gelanceerd op de Nationale Staalbouwdag in Amsterdam. Voorzitter Hans van Pelt van de vereniging Bouwen met Staal hoopt er een discussie mee aan te zwengelen. Tot zijn verbazing maakte minister Schultz begin dit jaar bekend dat ze extra geld uittrekt om de naoorlogse stalen bruggen te vervangen door betonnen exemplaren. Schultz deed dat in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de problemen met de Merwedebrug bij Gorinchem vorig najaar. Later nuanceerde de minister haar opvallende stellingname,  maar toen stond de staalbouwwereld  al op haar achterste benen.

Aan het begin van zo’n carrousel moet er één keer een nieuwe doorschuifbrug worden gebouwd, maar daarna kan er worden doorgeschoven en worden bouwdelen en materialen zo efficiënt mogelijk hergebruikt

Vanuit zijn eigen adviesbureau Expericon, ontwikkelde de oud-Movares directeur samen met IV-groep, Hollandia en Mammoet het concept van de doorschuifbrug. Dat bestaat er uit dat bruggen niet ter plekke worden gerenoveerd maar uitgevaren en na herstel op een andere plek terugkeren in het wegennet. Zo blijft de overlast voor weggebruikers beperkt. De initiatiefnemers illustreren hun concept aan de hand van een serie die start bij de noodzakelijke renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Die wordt uitgevaren, waarna er onmiddellijk een nieuw exemplaar wordt ingevaren dat bestand is tegen de toegenomen verkeersdruk.

Na herstel van de oude brug op een werf kan die de worden neergelegd op de plek van de Keizersveerbruggen in de A27 die ook aan een ingrijpende renovatie toe zijn. Die bruggen kunnen op hun beurt weer terugkeren bij Rhenen over de Lek. Aan het begin van zo’n carrousel moet er één keer een nieuwe brug worden gebouwd, maar daarna kan er worden doorgeschoven en worden bouwdelen en materialen zo efficiënt mogelijk hergebruikt. Dat is ook vanuit oogpunt van milieu gunstig.

Bruggen bij Keizersveer

Dat de bruggen niet altijd één op één passen op de nieuwe plek is volgens Van Pelt geen bezwaar. Je kunt, zonder overlast voor het verkeer nieuwe pijlers bouwen  en opleggingen aanpassingen maken voordat je de nieuwe brug invaart. De puur bouwkundige kosten voor de renovatie vallen daardoor weliswaar een paar miljoen euro hoger uit. Maar dat valt volgens Van Pelt in het niet bij de besparingen die er worden geboekt doordat gebruikers veel minder overlast ondervinden van stremmingen. In plaats van een stremming van minstens een jaar waarbij telkens één brughelft is gesloten, volstaat een complete stremming van één week. Dat is genoeg tijd om een brug uit te varen en een nieuwe er voor in de plaatst te legen.

‘Omdat het zo licht is kun je constructies goed in- en uitvaren en demonteren. Dat gebeurt dagelijks met stalen constructie in de civiele techniek en in de offshore’

“Dat is natuurlijk het grote voordeel van staal. Omdat het zo licht is kun je constructies goed in- en uitvaren en demonteren. Dat gebeurt dagelijks met stalen constructie in de civiele techniek en in de offshore. Natuurlijk realiseren we ons een Brienenoordbrug er heel anders uitziet dan de bruggen bij Keizersveer. En die hebben weer een heel andere uitstraling dan die over de lek bij Rhenen. Daar moeten welstandsprocedures voor worden doorlopen. Maar misschien moeten we die discussie eens aangaan in plaats van hem uit de weg te gaan. Het zou zonde zijn als het idee daarop zou sneuvelen.”

Doorschuifbrug ook slim voor provinciale- en stadsbruggen

Het doorschuifsysteem is volgens Van Pelt en consorten zeker niet alleen zinvol voor bruggen in het Rijkswegennet. Integendeel. Ze hopen dat het concept ook provincies, stadsbesturen en andere opdrachtgevers prikkelt om op een andere manier te kijken naar de herstelopgave waar ze voor staan. Bij kleinere bruggen zal het in veel gevallen zelfs makkelijker zijn om series aan te wijzen die in aanmerking komen voor doorschuiven. En het terugdringen van hinder is in en rond de dichtslibbende steden niet minder belangrijk dan in het rijkswegennet.

De oude Brienenoordbrug wordt ingevaren op de plek van de Keizersveerbrug

 

Hoe de stalen bruggen gerenoveerd moeten worden kan per brug bekeken worden. Soms zal het  het handigst zijn om ze te overlagen met hogesterkte beton zoals de laatste jaren vaak gebeurt met rijksbruggen. Maar Van Pelt kan zich ook voorstellen dat er een meer reguliere opknapbeurt plaatsvindt waarbij stalen rijdekken worden vervangen door sterkere stalen rijdekken. Op een werf, eventueel onder een doorwerktent is het immers veel gemakkelijker om met meerdere ploegen tegelijk aan een brug te werken.  Bij de renovatie kunnen tegelijkertijd monitoringsystemen worden aangebracht die de toestand van de brug continu monitoren.

Over smaak valt niet te twisten. Maar het is geen toeval dat iconische bruggen vaak van staal zijn

Aan een esthetische discussie wil Van Pelt zijn vingers niet branden. Over smaak valt nou eenmaal niet te twisten. Maar hij wil wel kwijt dat het volgens hem geen toeval is dat iconische bruggen vaak van staal zijn gemaakt. “Je kunt nu eenmaal heel slank construeren in staal.  Het milieu-argument vindt hij ook heel sterk voor het . Stel dat die Keizersveer-bruggen inderdaad eindigen bij Rhenen over de lek. Dan is dat al de derde bestemming voor die bruggen die hun leven immers begonnen als secties van de oude Moerdijkbrug. “Noem mij één bouwmateriaal dat zo flexibel is en zich met beperkte aanpassingen kan plooien naar elke situatie?”

‘De oude Brienenoordbruggen kunnen gebruikt worden als stadsbruggen, dan hoeven die helemaal niet versterkt te worden’

Je zou het doorschuifconcept volgens Van Pelt ook nog kunnen combineren met nieuwbouw.  De gemeente Rotterdam wil op termijn twee nieuwe bruggen over de Maas leggen. “Als ze daar nou die oude Brienenoordbruggen voor gebruiken, dan hoeven die helemaal niet versterkt te worden. Want als stadsbrug liggen de belastingen veel lager. Dan ga je helemaal efficiënt en duurzaam met materiaal om. En zo blijven die iconische bruggen toch voor de stad behouden.”

 

Reageer op dit artikel