nieuws

Ballast Nedam beticht van concurrentievervalsing bij Blankenburgtunnel

infra 16878

Ballast Nedam beticht van concurrentievervalsing bij Blankenburgtunnel

BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI slepen Rijkswaterstaat voor de rechter. Zij vinden dat de Blankenburgtunnel ten onrechte is gegund aan Ballast Nedam. De verliezende bouwcombinatie beschuldigt de nummer 1 van concurrentievervalsing. Ook de rol van Rijkswaterstaat en Witteveen + Bos is dubieus, stellen zij in de dagvaarding die Cobouw in handen kreeg. 

De messen zijn geslepen in strijd om de opdracht voor de Blankenburgtunnel, een project met een waarde van 1 miljard euro. Rijkswaterstaat gunde de toltunnel voorlopig aan Ballast Nedam, Macquarie en DEME, maar de verliezende partij legt zich daar niet bij neer. Woensdag dient het kort geding over de kwestie die veel losmaakt in de sector. Bijna nooit wordt zo’n groot tendergeschil bij de rechter uitgevochten.

Dubbele pet en vervalsing van mededinging

Tot nog toe wilde penvoerder BAM weinig kwijt. “Geen commentaar zolang de zaak onder de rechter is.” Ook Ballast Nedam wil niet op de aantijgingen reageren. Rijkswaterstaat mag het mega-project niet gunnen zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan.

Wie mag de Blankenburgtunnel bouwen? De rechter beslist.

Het belooft woensdag een spannende zaak te worden. De beschuldiging van vervalsing van de vrije mededinging door dubbele petten van adviesbureau Witteveen + Bos is fors. Er is sprake van voorkennis omdat het ingenieursbureau eerst Rijkswaterstaat adviseerde en daarna werd ingehuurd door Ballast Nedam. Alleen al om die reden is die inschrijving ongeldig en had uitgesloten moeten worden, vindt de eisende partij. Overigens is BAM de enige andere inschrijving. Het consortium met Heijmans haakte al halverwege af. 

40 miljoen lager en niet winnen

De voorkennis zou onder meer blijken uit de keus van de maat van de afzinkelementen voor de tunnel onder de Maas. Die hebben precies dezelfde afmeting als het referentieontwerp.

Het steekt het verliezende consortium verder dat zij ruim 40 miljoen euro lager inschrijven, maar toch de opdracht niet winnen. Door de toekenning van de emvi-score kwam het verschil alsnog op 10 miljoen euro uit. Een score die het consortium aanvecht.

Meteen is Rijkswaterstaat om opheldering gevraagd. Na een briefwisseling heeft eind juli ook nog een gesprek plaatsgehad met hoofdingenieur Jean Luc Beguin van Rijkswaterstaat en het consortium. De opdrachtgever bracht in dat Ballast Nedam een “slim bouwproces” heeft dat een hogere inschrijfprijs rechtvaardigt. Hoe of wat wil de opdrachtgever verder niet toelichten.

Grote frustratie bij verliezers

Tot grote frustratie van de verliezers die geen andere mogelijkheid meer zagen dan naar de rechter te stappen.

De afmetingen van de afzinkelementen van de Blankenburgtunnel krijgen woensdag een prominente rol bij d erechtszaak. Foto’s Rijkswaterstaat

De dubbele petten van het ingenieursbureau zal de nadruk krijgen in de rechtszaak, maar ook zijn uitgebreide betogen te verwachten over de inschrijfprijzen. Rijkswaterstaat gunt een dbfm-contract altijd op de beste prijs in combinatie met  kwaliteit, waarbij ook punten zijn te verdienen voor het plan van aanpak, risico’s en hinder.

Een 10 verdiend, een 7 gekregen

Het verliezende consortium kan aantonen dat hun inschrijving 10 miljoen euro lager ligt. De bouwers vinden dat Rijkswaterstaat Ballast Nedam onterecht hoge scores heeft toegekend, terwijl BAM te weinig punten kreeg. Zij kregen een 7, maar vinden dat zij een 10 hebben verdiend.


emvi-criteria Blankenburgtunnel

 1. De geneutraliseerde contante waarde

2. Het CO2-ambitieniveau

3. DuboCalc (MKI-waarde)

4. Plan Omgevingsmanagement

5. Risicobeheersplan


Project Blankenburgverbinding:

  • Verbreding A20 tussen het Kethelplein en viaduct de Boonervliet nabij Maassluis;
  • Het aanpassen van geluidwerende constructies langs de A20;
  • Nieuw knooppunt dat de A20 en de A24 (Blankenburgverbinding) verbindt ten westen van Vlaardingen;
  • Nieuwe A24 tussen de A20 en A15 van circa 4 kilometer;
  • Bediende landtunnel van circa 510 meter (Aalkeettunnel) op de noordoever van het Scheur;
  • Spoorviaduct voor de Hoekse Lijn (spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland);
  • Een kanteldijk over de hoogwaterkering aan de noordzijde van het Scheur
  • Bediende zinktunnel van circa 950 meter onder het Scheur (Blankenburgtunnel)
  • Onderhoud voor 20 jaar van de A15, de A20 en de Blankenburgverbinding (A24)

Reageer op dit artikel