nieuws

Twee nieuwe dijktypen gaan Limburg onzichtbaar beschermen

infra 5332

Twee nieuwe dijktypen gaan Limburg onzichtbaar beschermen

Rondom Ooijen en Wanssum is weinig vette klei te vinden waar aannemers graag dijken van bouwen. Dus bedacht combinatie Mooder Maas (Dura Vermeer en Ploegam) de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk. Twee nieuwe dijktypen met flinke erosiebuffers die bovendien naadloos opgaan in de omgeving.  

De steilranddijk sluit aan bij de vele steilranden die van nature in het gebied voorkomen. De klifachtige constructie mist aan de buitenkant grasbegroeiing die dijken in de rest van Nederland juist erosiebestendig maakt.  Het steile talud met een helling van 2:1 heeft volgens de landschapsarchitecten van H+N+S als bijkomend voordeel dat er veel minder wildroosters nodig zijn.

Voor de zekerheid is de steilrand opgebouwd uit een flinke natuurbuffer. Mocht die helemaal zijn opgesouppeerd door de golven die er bij hoog water tegenaan slaan, dan is er nog altijd een extra erosiebuffer. Pas als die verdwenen is wordt de kern van de dijk, blootgesteld aan het stromende water. De kleibekleding op de top van de dijk loopt verder door binnendijks en is golfoverslagbestendig.

Het tweede type dijk dat combinatie Mooder Maas bedacht is de zogeheten Hoge Gronddijk. Die is aan beide zijden  ingepakt met een flinke overhoogte grond afkomstig uit het gebied. Daardoor valt hij in de heuvelachtige omgeving rond Ooijen en Wanssum nauwelijks op en heeft als gevolg dat de dijk in gebruik kan blijven bij agrariërs.

 

Proeven in de stroomgoot in Hannover

Met de twee nieuwe dijktypen voorkomen Ploegam en Dura Vermeer, die samen combinatie Mooder Maas vormen,   dat er grote transporten van zware klei nodig zijn van buiten het gebied. De siltige klei die vrijkomt bij het graven van de stroomgeulen in het gebied wordt daarvoor ingezet. Proeven in een stroomgoot van de universiteit van Hannover hebben aangetoond dat dat verantwoord kan. In november gaat de eerste schop de grond in voor project Ooijen-Wanssum. Medio 2020 moet het werk klaar zijn.

Mooder Maas, de liefkozende benaming van de Limburgers voor de rivier, maakt bij het project een aantal ingrepen ongedaan die direct na de watersnood van 1995 zijn getroffen. Toen werden onder andere drie dammen opgeworpen om te voorkomen dat de oude stroomgeul tussen Ooijen en Wanssum nogmaals blank zou komen te staan. Die maatregelen stonden haaks op het landelijk beleid dat in de jaren daarna werd ingevoerd om juist meer ruimte te geven aan de rivieren. Volgens woordvoerder Marcel Tabbers van projectbureau Ooijen-Wanssum is de omgeving altijd doordrongen geweest van het feit dat die maatregelen tijdelijk waren. Nu mag de oude geul in tijden van extreem hoog water juist weer gaan meestromen. Ook op andere plekken geeft de bouwcombinatie de Maas bewust meer ruimte.

Reageer op dit artikel