nieuws

Ruim 6 miljard naar infra, maar geen extra geld

infra Premium 2283

Ruim 6 miljard naar infra, maar geen extra geld

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert komend jaar voor 6,2 miljard euro in infrastructuur. Extra middelen, zoals onder meer Bouwend Nederland bepleit, blijven vooralsnog uit.

In 2018 investeert het ministerie 2,6 miljard euro in het hoofdwegennet. Grote projecten waaraan wegenbouwers hun handen vol zullen hebben zijn onder meer de Rijnlandroute, de Rotterdamsebaan en de Zuidasdok. Voor onderhoud en aanleg van vaarwegen is in 2018 bijna 1 miljard euro beschikbaar.

Voor het verbeteren van de waterveiligheid trekt het Rijk 526 miljoen euro uit in 2018. Het totale budget van het Deltafonds bedraagt 1,1 miljard euro.

Het Deltaprogramma bevat dit jaar voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. “Het gaat om een aanpak om op lokaal en regionaal niveau de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken”, schrijft Schultz.

Extra middelen voor infrastructuur stelt het ministerie niet beschikbaar. Onder meer Bouwend Nederland dringt daar al langer op aan. Schultz benadrukt dat het ministerie al fors investeert in wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen.

Boven NAP

Ook waterveiligheid blijft belangrijk, schrijft ze in een persverklaring. “Die is in Nederland op een uitzonderlijk hoog niveau. We zorgen ervoor dat de Nederlanders ook in de toekomst droge voeten houden. Niet alleen langs de kust en bij onze rivieren, maar ook in de stedelijke gebieden”, aldus Schultz.

De minister benadrukt dat Nederland wereldwijd op de derde plek van landen met de beste infrastructuur staat. “Afgelopen jaren is er ruim 700 km extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport dat vandaag is aangeboden komt daar tot en met 2031 nog minstens 1000 kilometer bij.”

Amsterdam

In het spoor wordt 2,2 miljard euro geïnvesteerd. Met ingang van de nieuwe landelijke dienstregeling 2018 rijden er elk uur zes intercity’s tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, een van de drukste trajecten in Nederland.

Verder komt er een gerichte aanpak voor de termijn 2018-2020 om de bereikbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren, nieuwe vervoersconcepten te ontwikkelen en de CO2-uitstoot terug te dringen.

Circulaire economie

Het kabinet wil een reductie van het nationale verbruik van primaire grondstoffen van 50 procent in 2030, als tussenstap naar een volledig circulaire economie in 2050. In 2018 gaan de plannen van het dit jaar getekende Grondstoffenakkoord in uitvoering en wordt waar nodig bijgestuurd.

 

Reageer op dit artikel