nieuws

Rijkswaterstaat voor rechter gesleept om “ongeldig” zoutcontract

infra Premium 6603

Rijkswaterstaat voor rechter gesleept om “ongeldig” zoutcontract

Het strooiseizoen (15 oktober – 1april) staat letterlijk voor de deur. Toch stond Rijkswaterstaat vrijdag nog voor de rechter om het zoutcontract Groningen. Verliezer Sita claimt dat het contract met winnaar Krinkels ongeldig is.

Inzet van het kort geding is een zoutcontract met een waarde van 2.562.590 euro. Althans dat is het bedrag waar Krinkels het contract begin juli definitief voor gegund kreeg. Sita was de enige andere gegadigde om de snelwegen in de noordelijke provincie sneeuw- en ijsvrij te houden. Zij schreven in voor 2.758.920 euro, ruim 2 ton hoger, blijkt uit het document van gunning op Tenderned.

Laagste prijs

Rijkswaterstaat koos voor de strooiwagens van Krinkels

In tegenstelling tot veel andere projecten van Rijkswaterstaat geldt voor zoutbestekken maar één gunningscriterium en dat is de laagste prijs. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat Rijkswaterstaat de klus aan de laagste inschrijver gunde.

Verliezen na 5 jaar

Na vijf jaar je contract verliezen is nooit leuk, maar Sita denkt te kunnen bewijzen dat de inschrijving van Krinkels ongeldig is en stapte naar de rechter. Als belangrijkste argument voert Sita aan dat Krinkels op het moment van inschrijven niet kon aantonen over “voldoende tractie” te beschikken, genoeg strooiwagens om de klus te klaren, compleet met kentekens. Die verklaring ontbrak op het moment van inschrijven en dat was een harde eis om te mogen schrijven, betoogt de advocaat van Sita. Bovendien is van minimaal vier voertuigen aan te tonen dat die zwaar overbeladen zouden zijn bij montage van zoutinstallatie, is een extra argument.

Controle pas bij vlootschouw

De verklaring die Rijkswaterstaat daarvoor geeft is onnavolgbaar, wordt ingebracht. De opdrachtgever zou pas op het moment van de vlootschouw daadwerkelijk willen controleren of er genoeg voertuigen beschikbaar zijn en of die voldoen aan de eisen. Dat getuigt bepaald niet van goed wegbeheer, werpt de advocaat de machtigste gww-opdrachtgever van Nederland voor de voeten. “Het lijkt erop dat Rijkswaterstaat er alles aan doet om de inschrijving van Krinkels maar niet terzijde te hoeven schuiven.” Zou die coulante houding iets te maken kunnen hebben met de fors lagere inschrijfprijs, voegt zij daar vilein aan toe.

Strooiseizoen voor de deur

De aanbestedingswet verplicht opdrachtgevers namelijk om ongeldige of incomplete inschrijvingen meteen terzijde te schuiven en als niet ingediend te behandelen. Als dat het geval geweest zou zijn bij de offerte van Krinkels, had Sita als enige andere inschrijver meteen de klus gekregen.

Maar vooralsnog heeft Rijkswaterstaat de offerte gewoon goedgekeurd. De kans is nihil dat Rijkswaterstaat zo kort voor de begin van het strooiseizoen zelf tot een ander inzicht komt. De eerste 3 miljoen kilo zout is net binnengekomen. Alleen de rechter kan de machtige opdrachtgever nog dwingen.

De eerste 3 miljoen kuub zout is al binnen

Niet ontvankelijk

De landsadvocaat en de advocaat van Krinkels hebben ook hun huiswerk gedaan. Punt voor punt worden de argumenten weerlegt. Zo zou het helemaal niet nodig zijn om al bij gunning precies in kaart te hebben met welke voertuigen het strooiseizoen wordt gereden en heeft Sita verzuimd protest aan te tekenen binnen de gestanddoeningstermijn van 20 dagen.

De landsadvocaat vindt dat de rechter Sita alleen al om die reden niet ontvankelijk moet verklaren. Een ander belangrijk verwijt dat werd ingebracht is dat het bedrijf geprobeerd zou hebben de concurrentie uit te schakelen door onderaannemers exclusief aan zich te binden.

Grote winnaar Gunningenonderzoek

Krinkels staat over het algemeen in een goed blaadje bij Rijkswaterstaat. De aannemer harkte vorig jaar maar liefst acht strooicontracten binnen en was daarmee de grote winnaar van het Grote Gunningenonderzoek van Cobouw. “Het draait daar vooral om de laagste prijs. Eigenlijk heb je dan nog niets, want je bent alleen maar oproepbaar bij gladheid en moet vooral preventief strooien en soms sneeuw schuiven. Gladheid is net zo seizoensgebonden als veel van onze groenprojecten, maar dan precies in het andere seizoen.

Mooi evenwicht

Dat vormt dus een mooi evenwicht, die de continuïteit in de winterperiode vergroot”, betoogde directeur Marc Bolier van Krinkels eerder dit jaar in Cobouw. De directeur van Zuidwolde is meegekomen naar de rechtszaal. Hij beseft dat Krinkels als relatieve nieuwkomer niet kan rekenen op de sympathie van de zittende partijen binnen het zoutwereldje. Maar tot een rechtszaak is het niet eerder gekomen.

Vorig jaar haalde Krinkels al 8 zoutcontracten binnen bij Rijkswaterstaat

Ook dit jaar heeft Krinkels breed ingezet op de zoutcontracten en was zeer succesvol op het spoor, waar het bedrijf deze zomer een 8-jarig contract binnensleepte voor de gladheidsbestrijding op alle 410 NS-stations. Ondanks deze staat van dienst ging het bedrijf de mist in bij het zoutcontract voor Friesland.

Contract Friesland ontbonden

Sita legt deze troef op tafel bij de rechter en wijst erop dat Krinkels het zoutcontract voor de provincie Friesland in 2016 heeft verknald. Het bedrijf kreeg het aantal voertuigen niet op orde en Rijkswaterstaat ontbond het al gegunde contract. Sita was “verbaasd” dat Krinkels bij het contract Groningen gewoon mocht aanschuiven.

Het is in de markt alom bekend dat Krinkels sinds die tijd geen nieuwe voertuigen heeft aangekocht en het is de bedoeling dat opdrachtnemers aantonen over genoeg tractie te beschikken, brengt de advocaat in. “Uitsluiting om die reden zou een draconische maatregel zijn geweest. En zo’n beslissing is aan de aanbestedende dienst”, weerlegt de landsadvocaat namens Rijkswaterstaat.

Deze week vlootschouw

Sita klom vrij snel na gunning in de pen om Rijkswaterstaat om opheldering te vragen, maar dat was wel na de zogenoemde Alcatelperiode. Een hele briefwisseling volgde, maar tot een bevredigend antwoord kwam het niet voor Sita, die vervolgens naar de rechter stapte. Krinkels moet komende week bij de vlootschouw de benodigde voertuigen daadwerkelijk laten zien.

De rechter beslist maandag 11 september.

Reageer op dit artikel