nieuws

Omringdijk Vlieland niet veilig

infra Premium 2035

Omringdijk Vlieland niet veilig

De steenbekleding op de dijk bij Vlieland voldoet niet aan de veiligheidsnormen. Om de eilandbewoners te beschermen zijn extra maatregelen nodig, maar er is maar heel weinig ruimte. Rijkswaterstaat brengt komende tijd de opties in kaart.

Probleem is dat er maar heel weinig ruimte is om de omringdijk te verhogen. De dijk Omdat de dijk op Vlieland ligt namelijk ingeklemd tussen het dorp en het Unesco werelderfgoed gebied Waddenzee. Een verkenningsfase moet de mogelijkheden in kaart brengen en daarbij volgt ook afstemming met alle belanghebbenden, zoals bewoners en recreanten. De verkenning start met een informatieavond op 20 september.

Er moet iets gebeuren

Er moet wel iets gebeuren, want onderzoek heeft aangetoond dat de steenbekleding op de dijk niet aan de nieuwste veiligheidseisen voldoet en de hoogte van de dijk onvoldoende is wanneer rekening wordt gehouden met toekomstige zeespiegelstijging en hoogte van golven.

Daarom is Rijkswaterstaat het project dijkversterking Vlieland gestart. Dit project maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Uitvoering van het project laat nog wel even op zich wachten. Overigens moet ook op Terschelling de duinen en dijken worden aangepakt.

Reageer op dit artikel