nieuws

Hoogwatergolf ‘teistert’ woensdag 1147 kilometer rivierdijken

infra 2297

Hoogwatergolf ‘teistert’ woensdag 1147 kilometer rivierdijken

Zijn de rivierdijken inmiddels echt bestand tegen extreem hoogwater? Ruim duizend dijkwachten en militairen controleren komende woensdag of 1147 kilometer rivierdijk extreem bestand is tegen een hoogwatergolf.

Voor de controle wordt zowel op de grond als in het water en in de lucht allerlei materieel ingezet. De controle maakt deel uit van de hoogwateroefening Deining & Doorbraak.

Het is de grootste oefening sinds de hoge waterstanden van 1995. Toen moest ruim een kwart miljoen mensen hun huizen en bedrijven verlaten, omdat de rivierdijken op doorbreken stonden.

Versterking van Ruimte voor rivier-projecten

Sindsdien zijn alle dijken verbeterd en versterkt, hebben rivieren meer ruimte gekregen. Het ging afgelopen jaren om 34 projecten die ruim 2 miljard euro hebben gekost. Bij de meeste projecten is gekozen om letterlijk meer ruimte voor de rivier te maken door overloopgebieden te creëren en kribben aan te leggen.

Daarnaast is de samenwerking tussen allerlei diensten verbeterd. Zo is het Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden-Nederland (PCWM) opgericht, waarin vijf waterschappen, vier veiligheidsregio’s, Defensie en Rijkswaterstaat samenwerken.

De oefening start vandaag met berichten dat het water in de Rijn bij Lobith een kritieke hoogte dreigt te bereiken. Achter de dijken langs Rijn, Waal en IJssel wonen en werken ruim vier miljoen mensen, die door extreem hoogwater in gevaar zouden kunnen komen. Het gebied langs de Maas doet in deze oefening niet mee, omdat de Maas niet wordt gevoed vanuit de Duitse Rijn en omdat een dijkdoorbraak langs de Maas niet meteen levensbedreigend is.

Omwonenden van de rivierdijken zullen op woensdag het meest van de oefening merken. De waterschappen benadrukken dat het om “een fictieve hoogwatergolf”  gaat en dat er dus in werkelijkheid geen enkel gevaar is. De oefening duurt tot en met vrijdag.

 

Reageer op dit artikel