nieuws

Geen plan B bij Noorderbrug Maastricht

infra 6310

Geen plan B bij Noorderbrug Maastricht

Centimeter voor centimeter zijn de zes delen voor de Noorderbrug ingeschoven. Projectdirecteur John Reurings van Strukton had er nachtmerries van: Schuivende dekken, vallende delen en een enorm verkeersinfarct in Maastricht. “Als je eenmaal gaat slopen, is er geen weg meer terug.”

Zijn horrorscenario is helemaal niet uitgekomen. Een jaar van grondige voorbereiding met het doordenken van alle mogelijke risico’s en scenario’s betaalde zich uit.

Speelruimte 2,5 cm

Half augustus schoof centimeter voor centimeter het brugdek op z’n plek. De brugdelen met een totale lengte van 180 meter moesten 21,5 meter opschuiven.

Extra complicatie was dat de delen onafhankelijk naast elkaar op 7 meter hoogte moesten worden ingeschoven en daarbij onderling maar 2,5 centimeter speelruimte hadden. Vanaf zondagmiddag 15.30 uur begon het schuiven en ging volcontinue door. Er waren 400 tons vijzels ingezet voor het dek van ruim 10.000 ton.

Megazware vijzel

“Dat had eigenlijk veel minder robuust gekund, want het vlak bleek iets te hellen. We hadden nauwelijks kracht nodig om de boel in beweging te krijgen”, constateert omgevingsmanager Bart Grote van Strukton.

Dinsdagochtend 15 augustus 08.00 uur lag alles op de millimeter op z’n plek. Reurings kan ruim een week later opgetogen terugblikken en wijst op de restanten van het schuifmechanisme. Tegelijk is 50 meter verder de sloop van de oude brug in volle gang en wordt gesproeid om de stofwolken enigszins te beperken.

Oordopjes thuisgestuurd

Het nieuwe tracé is zonder problemen aangesloten en sinds maandag 21 augustus in gebruik. De grootste mijlpaal is achter de rug, maar het tracé van in totaal 5 kilometer is pas op tweederde van de uitvoering en er staan nog de nodige lastige momenten te wachten. Achteraf is het makkelijk praten, vindt de projectdirecteur. “Je bent verplicht rekening te houden met alle opties.”

Nul klachten kwamen binnen, tijdens de periode dat de brug volledig werd afgesloten en 24/7 werd doorgewerkt. De omgevingsmanager is er trots op. De aanpak rond communicatie en hinder is een-op-een gekopieerd van ‘grote broer’ de A2-tunnel waar beide mannen jarenlang werkten.

“Dat was een project van 600 miljoen euro en dit is 80 miljoen. Bij de tunnel ging Imtech failliet en stapte Ballast Nedam halverwege uit het infraproject. Wat dat betreft kent dit project iets minder dynamiek”, ervaart Grote.

Verkeersinfarct

Toch is Grote afgelopen kerst al begonnen met het informeren van weggebruikers en  omwonenden. Als ludieke actie kreeg iedereen een paar weken voor het inschuiven een paar oordopjes thuisgestuurd.

Normaal rijden 50.000 mensen over de Noorderbrug de stad in. Door die af te sluiten bleef alleen de zuidelijke Kennedybrug over, waar een vergelijkbaar aantal mensen gebruik van maakt. Zonder alle mobiliteitsmaatregelen, was de afsluiting zeker uitgelopen op een verkeersinfarct, is de stellige overtuiging.

Contract omgegooid

De druk lag extra hoog omdat het oorspronkelijke contract helemaal niet uitging van een inschuifactie in één keer, maar dat het project met veel meer faseringen en hinder zou worden uitgevoerd. “We moesten iedereen overtuigen, van gemeenteraad tot omgeving. Maar dat is gelukt.”

Ondertussen werd het terrein schoongeveegd en gesaneerd en werden kabels en leidingen verlegd. Bij de naastgelegen drukkerij werden sleuven gegraven om trillingsoverlast te beperken. Ook werd een nieuwe plek gevonden voor de vleermuizenpopulatie. “”De lampen bij de bouwkeet staan zo gericht dat de vleermuizen geen last ervaren bij hun vliegroute.” De vleermuizen wonen voor een groot deel in de kazematten die rond het tracé liggen.

Vestingstad Maastricht

Reurings heeft zelfs een van de originele aanbestedingsdocumenten gevonden uit 1817 en laat een kopie zien:  “De officiers van Vestingstad Maastricht werkten met eenheidsprijzen waar de aannemers korting op moesten geven. Ook toen gaf de laagste prijs al de doorslag.”

Strukton kreeg het project 8 juli 2015 gegund en verwacht het project met een bescheiden positief resultaat af te ronden. “Ik verwacht een droog boterhammetje”, calculeert Reurings in. Het plafondbedrag van 78 miljoen euro en het hoge eisenpakket met het referentieontwerp gaf relatief weinig speelruimte bij de uitwerking van het d&c-contract.

Nooit een opdracht

Bij het project hoort een hele waslijst van risico’s, maar die zijn lang niet allemaal door gecalculeerd. “Dat is onvermijdelijk bij een aanbestedingstraject. De ontwerpvergoeding komt niet in de buurt van de werkelijke kosten en daardoor werk je niet alles tot in detail uit totdat zeker is dat je het werk ook echt krijgt. Dat alleen al is een extra risico.

Maar een ding is zeker: wie met zekerheid calculeert, krijgt nooit een opdracht. Als je alle risico’s zou doorrekenen in de inschrijfprijs, weet je zeker dat iemand anders de klus pakt en dan is al het rekenwerk voor niets geweest”, weet de projectdirecteur op basis van 45 jaar ervaring. Hij ergert zich dan ook aan opdrachtgevers die zeggen dat aannemers niet kunnen calculeren en risico’s te laag inschatten. “Alsof dat een keus is.”

Uit de zak van Sanderink

Binnen zijn werk heeft hij te maken met diverse onderaannemers en andere werkmaatschappijen van Strukton. “Dat hebben we meteen aangepakt. We werken hier samen en met één begroting. Met de andere werkmaatschappij hebben we een alliantie afgesloten. Op onderling vechtgedrag zitten we hier niet te wachten.

Extra kosten moeten uiteindelijk allemaal uit de zak van Gerard Sanderink worden betaald. Alle beslissingen nemen we op basis van ‘best for project’ tegen de laagst mogelijk kosten, zonder onderling gekissebis. Zo werken we ook samen met onze opdrachtgever. Eerst het probleem oplossen, daarna bekijken we wat redelijk is voor de kostenverdeling. Dat werkt echt goed en snel”, zet Reuring uiteen.

Na sloop is geen weg terug

“De volgorde was slopen, schuiven en dan aansluiten. Dan kan je van alles voorbereiden en doorrekenen, maar als je eenmaal begint met slopen is er geen weg meer terug. Plan B is dan letterlijk geen optie meer en dat heeft de lat best hoog gelegd”, licht Grote toe.

De twee weken dat de brug dicht was is met een urenplanning gewerkt, waarbij van tevoren ook extra buffers waren ingebouwd voor uitlopende werkzaamheden. In inschuiven kostte een etmaal extra, maar daar was een buffer ingebouwd voor 2 etmalen. Bovendien werd de helft van de tijd alweer ingehaald omdat de aansluiting iets vlotter verliep.

Beslisteam overbodig

Bij de inschuifoperatie stond naast het operationele team ook een beslisteam klaar die snel knopen kon doorhakken als iets mis zou gaan. Dat bleek niet nodig. Ook de extra pomp, aggregaat en andere extra preventieve en correctieve maatregelen waren bijna allemaal overbodig. Maar ook dat is wijsheid achteraf en de ervaring leert dat de die investering zich ruimschoots terugbetaalt op het moment dat het wel nodig was geweest. De spanning was er niet minder om.

Project Noorderbrug

 • Opdrachtgever: Belvédère (Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Rijk)
 • Opdrachtnemer: Strukton Civiel
 • Contractvorm d&c
 • Contractwaarde: 80 miljoen euro
 • Totale investering: 168 miljoen euro
 • Gunning: juli 2015
 • Begonnen: september 2016
 • Oplevering: eind 2018

Planning Noorderbrug op hoofdlijnen

 1. Najaar 2016:  Uitvoering Noorderbrugtracé
 2. Zomer 2017: Ingebruikname nieuwe hoofdtracé Noorderbrug tracé inclusief knooppunt Oost (Limmel) en Belvédèrelaan
 3. Medio 2018: Noorderbrugtracé inclusief fietspad en afritten Centrum gereed
 4. Medio 2018: Start ombouw Frontensingel en Cabergerweg
 5. Eind 2018/begin 2019: oplevering infrastructuur

 

 

 

 

Reageer op dit artikel