nieuws

Gasunie gaat meedoen aan windeiland Doggersbank

infra Premium 2266

Gasunie gaat meedoen aan windeiland Doggersbank

Na drie beheerders van stroomnetwerken is ook Gasunie toegetreden tot het consortium dat zich sterk maakt voor een windeiland op de Doggersbank.  Het gasbedrijf brengt vooral waterstoftechnologie in.  

Het idee voor een windeiland op de Doggersbank werd vorig jaar gelanceerd door beheerder van het hoogspanningsnetwerk TenneT. Het windeiland moet als een  power hub stroomnetwerken van Noord-Europese efficiënt met elkaar verbinden. Zo moeten lokale pieken in duurzaam opgewekte stroom worden uitgevlakt.  Het waait immers niet altijd overal even hard en de zon die PV-panelen voedt schijnt ook niet altijd overal even sterk.  Met een grote laagspanningsverbinding zou het windeiland zelfs aangesloten moeten worden op het Noorse netwerk, zodat overtollige windenergie kan worden opgeslagen  in de stuwmeren van Noorwegen.

Tegelijkertijd werkhaven

Het eiland zou tegelijkertijd dienst kunnen doen als werkhaven en uitvalsbasis voor onderhoudsploegen voor nog te bouwen windparken op de Doggersbank. Vanwege de geringe waterdiepte is de Doggersbank volgens TenneT en partners bij uitstek geschikt voor het bouwen van grote windparken op Zee.  Bovendien waait het er gemiddeld harder dan op zo’n 20 kilometer uit de kust, waar de huidige generatie windparken wordt neergezet.

Gasunie stapt nu in het consortium vanwege de power-to gas technologie die het bedrijf ontwikkelt. Daarbij wordt door middel van elektrolyse waterstof geproduceerd uit water en elektriciteit. Het is een alternatieve manier om windstroom op te slaan. De waterstof kan via de bestaande offshore gasinfrastructuur aan land worden gebracht. Doordat de opslag in waterstof dichtbij de bron plaatsvindt, zijn de verliezen relatief beperkt.

Naast de Nederlandse en Duitse divisies van TenneT tradt eerder al het Deense Energinet toe tot het consortium dat zich sterk maakt voor één of meer powerhubs.  Gezamenlijk voeren de partijen de druk in Brussel op. Om alleen al de EU klimaatdoelstellingen te behalen moet er 230 Gigawatt aan offshore windenergievermogen worden ontwikkeld, waarvan 180 GW in de Noordzee.

Reageer op dit artikel