nieuws

Blussen tunnelbrand altijd op dezelfde manier

infra Premium 2259

Blussen tunnelbrand altijd op dezelfde manier

Met de nieuwe Tunnelwet en bijbehorende tunnelstandaard zijn afspraken gemaakt over een uniforme aanpak bij een tunnelbrand. Vijf jaar geleden is daarover met alle veiligheidsregio’s overeenstemming bereikt.

Bij vier recent opgeleverde tunnels zijn nu aanvullende afspraken gemaakt bij een tunnelbrand. De brandweer moet extra rekening houden met sneller bezwijken van de wanden. De aanvullende beheersmaatregelen hebben in principe geen invloed op de eerste elf stappen.

Stappenplan

De eerste stap is dat de detectielussen in de weg een snelheidsverlaging constateren en de borden automatisch op 70 en 50 kilometer springen. Camera’s tonen de locatie van een incident, waarop de operator de calamiteitenknop indrukt (stap 2).

Vervolgens moet de ventilatie heel hard gaan blazen en voert rook in de rijrichting af. De vluchtweg wordt vrijgemaakt door het inschakelen van de overdrukventilatie en verlichting in de middentunnel (stap 4) en ook de verlichting in de tunnel gaat op maximale sterkte.

De matrixborden gaan op rood en de slagbomen gaan naar beneden. De ventilatie in de vluchtsluis treedt in werking, evenals de contourverlichting richting de vluchtwegen (stap 9). Om de automobilisten uit hun auto te krijgen volgen vluchtinstructies uit luidspeakers en via de individuele autoradio’s (stap 11).

Inmiddels zullen de hulpverleners arriveren via de nevenbuis en gaan bovenstrooms richting de brand voor nadere verkenning en blussing. De laatste stap is dat na hulpverlening en controle van de installaties en constructie andere reparatiediensten en inspecteurs aan de slag kunnen om de schade te herstellen.

 

Topeisen bij RWS wegtunnels

  1. – Ga preventief te werk
  2. – Voorkom escalatie bij een incident
  3. – Bied mensen de mogelijkheid zichzelf in veiligheid te brengen (zelfredzaamheid)
  4. – Verzeker doelmatig ingrijpen door de hulpdiensten
  5. – Bescherm het milieu
  6. – Beperk materiële schade

Bron: Veiligheidsbeambte Rijkswegtunnels

Reageer op dit artikel