nieuws

Schultz: onderhoudsprogramma Rotterdamse bruggen op orde

infra 1991

Schultz: onderhoudsprogramma Rotterdamse bruggen op orde

Rotterdamse bruggen worden niet slecht onderhouden. Wel neemt de kans op storingen toe door ouderdom en toegenomen verkeersbelasting.

Zo reageert minister Schultz op vragen van het CDA en een artikel in het AD.

Ingenieursbureau Sweco voerde onderzoek uit naar bruggen in Rotterdam. Het blijkt een broos systeem. Als er één of meerdere bruggen in de spits uitvalt, staat praktisch al het verkeer in de Maasstad stil.

Minister Schultz weet ervan. “Duidelijk is dat een (fictieve) stremming van de A20, de A16 of de A15 tot forse hinder en vertragingskosten leidt”, schrijft ze in reactie op Kamervragen. “Maar”, voegt ze eraan toe.Minister Schultz laat onderzoeken wat de kosten en baten zijn van de Omgevingswet.

“Het model laat ook zien dat het netwerk met alternatieve verbindingen ervoor zorgt dat Rotterdam bereikbaar blijft. En een gelijktijdige stremming van twee bruggen komt zelden voor.”

Ouderdom en toegenomen belasting

Ze benadrukt: “Juist daarom heb ik de afgelopen kabinetsperiode ingezet op nieuwe verbindingen (Blankenburgverbinding, A16 Rotterdam) om de robuustheid van het Hoofdwegennet rond Rotterdam te vergroten waarmee de economische groei en toenemende mobiliteit worden gefaciliteerd.”

Of het CDA genoegen neemt met deze acties is onduidelijk. Schultz wil in elk geval kwijt dat er van paniek geen sprake kan zijn. Dat de kans op storingen met een brug met de dag toeneemt bij gebrek aan onderhoud, klopt volgens haar niet. Wel erkent ze dat de in de jaren toegenomen belasting van bruggen kan leiden tot vervroegde, noodzakelijke renovaties of vervangingen.

Beweegbaar en dus kwetsbaar

“Met de mogelijkheid van een toename van het aantal storingen en incidenten dienen we rekening te houden. Rijkswaterstaat werkt hard om de hinder die hieruit voortkomt zoveel mogelijk te beperken. De meeste bruggen om Rotterdam zijn ‘beweegbaar’ en hebben een belangrijke functie voor het intensieve verkeer over het water. Beweegbare bruggen zijn meer gevoelig voor storingen en incidenten.”

 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels