nieuws

Centraal Beheer: bezuinigingen op onderhoud wegen door gemeentes leiden tot steeds meer schades

infra Premium 2522

Centraal Beheer: bezuinigingen op onderhoud wegen door gemeentes leiden tot steeds meer schades

Gemeentes hebben zo veel op het onderhoud van wegen bezuinigd, dat er vaker ongelukken gebeuren. Dat leidt tot steeds meer schade. Dat meldde het FD dit weekend op basis van cijfers van verzekeraar Centraal Beheer.

Uit de cijfers van Centraal Beheer blijkt dat het aantal claims als gevolg van zogenoemde wegbeheerschades bij gemeentes fors is gestegen. Van 2008 tot en met 2016 steeg het aantal claims met bijna 60%. Het FD meldt dat in dezelfde periode gemeentes bezuinigden op uitgaven aan onderhoud van wegen en openbare ruimte.

Drempels te hoog en stoeptegels die scheef liggen

Bij wegbeheerschades lopen automobilisten en andere weggebruikers materiële of letselschade op doordat bijvoorbeeld drempels te hoog zijn en stoeptegels scheef liggen.

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lopen gemeentes het risico zich straks niet meer te kunnen verzekeren tegen deze schadeclaims. Volgens Centraal Beheer is het gemiddelde aantal schades bij de verzekerde gemeentes van 2008 tot en met vorig jaar met 57% opgelopen. Gemiddeld zijn er nu 11 claims per gemeente tegenover gemiddeld 7 in 2008. Achmea verzekert ruim 70% van de 388 gemeentes.

Vaak wordt pas na een ongeval iets aan gebrekkig onderhoud gedaan

Centraal Beheer laat wel weten dat er grote verschillen zijn tussen gemeentes. Sommige gemeentes meldden veel minder schadegevallen dan andere. Ook wordt er vaak pas na een ongeval iets aan gebrekkig onderhoud gedaan. Bij een aantal gemeentes is door Centraal Beheer ingegrepen en is de verzekeringspremie soms meer dan verdubbeld.

Reageer op dit artikel