nieuws

Heijmans krijgt klus van 200 miljoen

infra Premium 77

Heijmans gaat op twee plaatsen in Nederland hoogspanningsmasten plaatsen. De opdracht die samen uitgevoerd gaat worden met Europoles, een fabrikant van hoogspanningsmasten, heeft een aanneemsom van 200 miljoen euro.

De design & construct-opdracht voor het project “Wintrack II” is voorlopig gegund. Eind januari volgt naar verwachting de definitieve gunning. Opdrachtgever is hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

Een van de grootste infra-opdrachten

Het gaat om het ontwerp en de realisatie van hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten (Noordwest 380 kV) en Borssele-Rilland (Zuidwest 380 kV West).

Voor Heijmans is het een van de grootste infra-opdrachten van de laatste jaren. Het Brabantse bouwbedrijf had eind september een orderportefeuille van 2,4 miljard euro.

Transport voor elektriciteit windparken

Met het project Noordwest 380 kV wordt de bestaande hoogspanningsverbinding (220 kV) tussen Eemshaven en Vierverlaten vervangen door een 380 kV verbinding; deels gecombineerd met 110 kV. Hierdoor wordt het mogelijk om elektriciteit afkomstig van verschillende centrales, (offshore) windparken en onderzeese stroomverbindingen in het noorden beter te transporteren en te verdelen.

Het project Zuidwest 380 kV West betreft de aanleg van een nieuwe verbinding die de transportcapaciteit op het tracé Borssele-Rilland verdubbelt, zodat het elektriciteitsnetwerk ook ruimte biedt voor stroom opgewekt in bijvoorbeeld nieuwe offshore windparken.

Minimale impact op landschap

Wintrack is een nieuw mast-concept voor hoogspanningslijnen en wordt door TenneT al gebruikt in de projecten Randstad 380 kV Zuid- en Noordring en Doetinchem-Wesel. De innovatieve Wintrack II-mast wordt deels ook van beton gemaakt, in tegenstelling tot de Wintrack I mast die geheel van staal is.

Ook heeft de mast een rank en strak profiel en is zo ontworpen dat de zogenoemde magneetveldzone aanzienlijk wordt beperkt. Door deze eigenschappen is het mogelijk nieuwe, bovengrondse 380 kV verbindingen aan te leggen met een minimale impact op mens en landschap, zo claimt de fabrikant.

Reageer op dit artikel