nieuws

Comol5 krijgt Rijnlandroute gegund

infra Premium 1568

Comol5 krijgt Rijnlandroute gegund

Zuid Holland heeft de Rijnlandroute voorlopig gegund aan de combinatie Comol5 (Mobilis, Croonwolter & Dros, VINCI en DEME). De bieding ligt 11 procent onder het gestelde plafondbedrag van de provincie. De twee afgevallen partijen kunnen nog bezwaar maken.

Dinsdag is het voornemen goedgekeurd in de Staten en zijn de contracten getekend. 

Boortunnel en 15 jaar onderhoud

Comol5 wordt verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met de boortunnel van 2,5 kilometer en de aanpassingen aan de A4 en de A44. Bij het contract hoort ook vijftien jaar onderhoud.  

Het voornemen tot gunning is een belangrijke mijlpaal in een aanbestedingstraject met drie gegadigden voor de uitvoering van het werk. De gunning is nog niet helemaal definitief. Gedurende 20 kalenderdagen + 7 kalenderdagen kerstreces krijgen de niet gekozen partijen nog de gelegenheid de mogelijkheid de gunning aan te vechten. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Rotterdamsebaan en de Westfrisiaweg, Pas na het aflopen van deze termijn vindt de definitieve gunning plaats.

De combinanten waren eerder eerder betrokken geweest bij onder meer de Coentunnel, de spoortunnel Delft en de duplextunnel (geboorde dubbeldekstunnel) in A86 bij Parijs. De aanbestedingsprocedure voor het dbm-contract vond plaats in een concurrentiegerichte dialoog, met een tenderteam van Rijkswaterstaat. Naast de prijs konden emvi-punten worden verdiend met duurzaamheid, beperking van omgevingshinder en verkeershinder en risicobeperking. De aanbieding van Comol5 is passend en ligt 11 procent onder de plafondprijs. Voor het hele project staat ruim 800 miljoen euro gereserveerd op de begroting.

Eind 2022 helemaal klaar

De RijnlandRoute is een nieuwe weg van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute wordt gerealiseerd door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken.

Planning is dat Comol5 het door hun te bouwen deel voor eind 2022 afrondt. De provincie is nog bezig met de voorbereiding voor de aanbesteding van de projectdelen Tjalmaweg (in Katwijk) en de Europaweg (in Leiden). Deze projectdelen kennen een kortere bouwtijd. Hoewel deze delen later worden aanbesteed is het streven om alle projectdelen voor eind 2022 afgerond te hebben. Het inpassingsplan en de tracébesluiten zijn al onherroepelijk en kunnen de planning niet meer in de war schoppen.

Reageer op dit artikel