nieuws

7 meningen over de Marktvisie

infra Premium 191

7 meningen over de Marktvisie

De bouw is nog lang niet doordrenkt met de Marktvisie. In de praktijk is nog niet veel merkbaar van reële marges, trots en samenwerking. Maar de discussie is breed losgebarsten en voorzichtig is beweging merkbaar.

Op dit moment is er werk genoeg, ervaren de meeste deelnemers van de Cobouw50. Het EIB heeft gouden tijden voorspeld en veel bouwers merken een aantrekkende vraag en stijgende prijzen, vooral in de woningbouw.

“Het probleem voor komend jaar wordt dat hoofdaannemers hun werk niet ingekocht zullen krijgen voor het aangenomen bedrag. Dat zal de marges enorm onder druk zetten”, is van diverse kanten te horen.

Glenn Metselaar

“We hebben pas al onze leveranciers bijeengeroepen om af te spreken dat we als gelijkwaardige partners met elkaar om willen gaan. Onze winst hoeft niet hun verlies te zijn en andersom”, geeft Glenn Metselaar van Dura Vermeer het voorbeeld om te breken met uitknijpgedrag in de keten.

“Binnen ons bedrijf leeft breed het gevoel dat voorzichtig iets kantelt in de sector. Zo is de Marktvisie bij de verbreding van de A6 bij Almere echt doorvertaald in het contract met wederzijds respect voor elkaars belangen. Dat is voor het eerst. Maar ook een project als de N244 pakken we met opzet anders aan dan voorheen. We gaan bewust met lokale partijen in zee omdat zij het beste weten wat er speelt in de regio.”

Herman Reinten

“Die Marktvisie is waardeloos”, steekt Herman Reinten, DGA van ReintenInfra zijn mening niet onder stoelen of banken. “Zolang een opdrachtgever als Rijkswaterstaat het niet eens toestaat dat er een bouwbord van je bedrijf langs de weg staat en je nauwelijks noemt in de communicatie rond een project, heerst de verkeerde cultuur. Dat staat voor mij symbool dat we elkaar nog niet respecteren als gelijkwaardige partners.”

Arjan Schothorst

Marktvisie? Nee, zegt me niks, reageert directeur Arjan Schothorst van Coen Hagedoorn Bouwgroep. Als kersverse winnaar van de Cobouw50 presteert het bedrijf al uitstekend op financieel vlak met reële marges. Het geheim: “Ja, natuurlijk is de klant koning”.

De bouwer richt zich vooral op corporaties en groeit gestaag door mond-tot-mondreclame, goede kwaliteit en lage faalkosten. Openbare aanbestedingen worden liever gemeden en als zij meedoen wordt zeker niet gedoken. Samenwerken met partners en luisteren naar de wensen van opdrachtgevers is vanzelfsprekend.

“We hebben een hele platte bedrijfsstructuur met veel ruimte voor eigen initiatief. Iedereen – ook de directeur – rijdt in dezelfde auto en draagt dezelfde bedrijfsblouse. Dat straalt iets uit.” En trots is hij op het winnen van de award: “Dat is een opsteker voor al onze mensen.” Daar heeft de directeur geen ‘Leidende principes’ voor nodig.

Fries Heinis

“We hebben de Marktvisie nog geen jaar geleden gelanceerd, na intensieve voorbereiding met onze leden, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Iedereen snapt dat je binnen een jaar niet een probleem laat verdampen dat al veertig jaar bestaat. Maar we merken al wel dat de manier van denken omslaat. Het gaat van ‘wijzen naar de ander’ naar ‘wat kan ik zelf veranderen?’”, ervaart directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland.

Meer lezen in het weekblad?

Meer lezen in het weekblad?
“Dat zien we bij veel bedrijven; ze zijn bezig met een doorvertaling van de Marktvisie bij hun directieleden, bij projectleiders, in hun hele bedrijfsvoering. We zijn zeker op de goede weg, letterlijk: we zien echte verbeteringen bij aanbestedingen zoals de Ringweg Groningen, maar ook bij de A18, de A6, de A27 en nog veel meer, net als bij de Sluis Eefde.”

“In plaats van wachten op de uitrol pakken bedrijven nu zelf een actieve rol. We hebben de eerste ervaringen gebruikt bij het opstellen van de Marktvisie met de waterschappen en ik zie ook dat we tot dergelijke afspraken komen met Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, provincies en gemeenten. Er gaan nu deuren open die altijd gesloten bleven!”

Eva Klein Schiphorst

Eva Klein Schiphorst, directeur bij het rijksvastgoedbedrijf: “Het is positief dat we het hebben over samenwerken. Een goed werkend team en projecten die prettig verlopen, zijn nu nog te veel een toevalstreffer. De samenwerking benadrukken is best ingewikkeld in de praktijk, maar begint met willen begrijpen hoe de ander in elkaar zit. Het zou volgens mij enorm helpen als we bij elkaar in de keuken kijken en letterlijk een tijdje op de stoel van de markt of juist van de opdrachtgever gaan zitten. Onze juristen maken echter enorme bezwaren tegen zo’n uitwisselingsprogramma; dan kunnen bedrijven jarenlang niet meer meedoen met tenders, krijg ik te horen.”

Gerrit-Jan van de Pol

Gerrit-Jan van de Pol, directeur van GMB merkt dat de Marktvisie de discussie over risico’s en marges heeft opengebroken. “Twee jaar geleden ontkenden opdrachtgevers nog regelmatig dat de spelregels van de UAV-gc onevenwichtig uitpakken en onvoorspelbare risico’s met zich meebrengen. Het is nu volstrekt normaal dat je risico’s op tafel legt en erover wil praten. Dat ervaren wij als enorme winst.” Vooral bij waterschappen ziet Van de Pol een kleine revolutie.

Arno Pronk

“BAM neemt de verantwoordelijkheid als grootste bouwer en is zich bewust van de voorbeeldrol. Het draait uiteindelijk om het zo goed mogelijk samen invullen van de maatschappelijke opgave’’, weet Arno Pronk.

“Dat gaat nu eenmaal veel beter met elkaar en in een goede samenwerking dan tegenover elkaar, met veel gedoe, faalkosten, lage marges en ontevreden partijen. Het gaat om een mindset, om gedrag en dat verander je niet van de ene op de andere dag.”

“Bij BAM hebben we afgelopen jaar serieus werk gemaakt van de doorvertaling van de Marktvisie. Met nieuwe directeuren, met extra tenderboards en risico’s houden we extra tegen het licht, zelfs na ondertekening van de contracten. Volgend jaar gaan we een stap verder met doorvertelling; letterlijk doorvertellen wat de nieuwe filosofie betekent voor onze opdrachtgevers en in de supplychain.”

Reageer op dit artikel