nieuws

Uitbreiding Zuidelijke Ringweg Groningen gaat door

infra Premium 77

Uitbreiding Zuidelijke Ringweg Groningen gaat door

De uitbreiding van de Zuidelijke Ringweg in Groningen gaat er komen. Dit heeft de Raad van State vandaag besloten. Jarenlang juridisch getouwtrek is daarmee ten einde.

Het project ‘Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2’ houdt de gemoederen al jaren bezig. Het ministerie van I&M wil het bestaande tracé van de Zuidelijke Ringweg aanpassen. Het besluit stuitte op veel verzet.

“Er staat een jarenlang kolossaal verkeersinfarct te wachten”

“Mocht de rechter de plannen goedkeuren dan staat de stad een jarenlang kolossaal verkeersinfarct te wachten”, schreef een van de fanatieke tegenstanders eerder. De Stichting Zuidelijke Ringweg maakt zich zorgen over de leefbaarheid in de stad.

Tussenuitspraak: ministerie past tracébesluit op enkele onderdelen aan

Bekijk de uitspraak

Bekijk de uitspraak
In september vorig jaar moest de minister, na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het plan op enkele onderdelen aanpassen. Als gevolg van deze tussenuitspraak presenteerde het in februari van dit jaar een nieuw besluit.

In de einduitspraak van vandaag valt te lezen dat de minister “hiermee aan de opdracht in de tussenuitspraak heeft voldaan en dat het tracé van de Zuidelijke Ringweg mag worden aangepast”. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Ministerie verplicht tot aanleggen stil asfalt

Om tegenstanders tegemoet te komen heeft het ministerie toegezegd stil asfalt aan te leggen bij de afrit Hoornse diep. Dit is echter niet in het nieuwste tracébesluit vastgelegd. In de einduitspraak is de verplichting tot het aanleggen van stil asfalt bij deze afrit alsnog opgenomen.

Uitbreiding zorgt voor vlottere doorstroming van verkeer

De Zuidelijke Ringweg zorgt voor een vlottere doorstroming van het verkeer, zo stellen het Rijk, de gemeente en de provincie. Extra rijstroken, een deels verdiepte ligging en overkluizingen zorgen hiervoor.

Reageer op dit artikel