nieuws

Zandmotor doet langer zijn werk

infra 141

Zandmotor doet langer zijn werk

De zandmotor gaat geen 20 maar misschien wel 40 jaar mee. Dat leert vijf jaar monitoring van de experimentele kustversterking bij Kijkduin. En de belofte van een exportproduct lijkt ook te worden ingelost: Norfolk wil er ook een. 

Dat meldt TU Hoogleraar Marcel Stive, die geldt als een van de geestelijk vaders van het experimentele kustverdedigingsproject.  Van de oorspronkelijk opgebrachte 20 miljoen kuub zand is volgens Stive ruim  2,5 miljoen verdwenen. Dat is minder dan gedacht en het tempo van de afslag loopt ook nog eens terug. Bovendien is 95% van het zand in het gebied gebleven tussen Hoek van Holland en Scheveningen, dat door de Zandmotor moet worden versterkt. In het Scheveningse Kurhaus vindt deze dagen een groot internationaal congres plaats ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de zandmotor.

Duinen

Wat trager gaat dan gedacht is de aangroei van duinen. Dat komt volgens projectmanager Carola Van Gelder van Rijkswaterstaat doordat zand onderweg naar de duinenrij eerst wordt ingevangen door de lagune en het binnenmeer. Het duurt dus langer voordat het neerslaat tegen het duin en daar voor verdere aangroei zorgt. Maar nu de lagune versmald is en het binnenmeer minder diep, zal de duingroei naar verwachting neller op gang komen.

De recreatieve functie van de Zandmotor is daarvoor te belangrijk geworden

Stive: “Ik denk dat zee en wind uiteindelijk geen 20, maar wel 40 jaar nodig hebben om al het Zandmotorzand af te voeren buiten het gebied van Delfland. Al gaan er wel geluiden op dat men zo lang niet wil wachten met het opbrengen van nieuw zand. De recreatieve functie van de Zandmotor is daarvoor te belangrijk geworden. Waarschijnlijk zal er veel eerder een roep ontstaan om nieuw zand om dat in stand te houden.”

Copy-paste

Vanaf de eerste ideëen over de Zandmotor werd ook gerept van de potentie als exportproduct. Op het congres waarschuwden meerdere sprekers voor een letterlijke copy-paste exercitie. Zachte kustversterking en bouwen met de natuur moet altijd worden afgestemd op de lokale bodemgesteldheid, de kustmorfologie, ecologie en wensen van omgeving en recreanten.

Niettemin is HaskoningDHV  al heel ver met de planontwikkeling voor een zandmotor bij Norfolk. Het gaat om een project van zo’n 2 miljoen kuub zand ter bescherming van een gasterminal die gevaar loopt door kustafslag. 

Erosie

De zandmotor-oplossing is volgens Jaap Flikweert van het ingenieursbureau aantrekkelijk omdat die de situatie voor dorpen in de directe omgeving van de terminal ook kan verbeteren. “Traditionele harde maatregelen langs de kust bij Norfolk hebben vaak tot gevolg dat je het probleem verlegt naar de buren, waar de erosie door de ingreep juist verder toeneemt. Een zandmotor-achtige oplossing kan de situatie voor iedereen verbeteren en is daarom een interessante optie. De betrokken overheden en bedrijven zijn enthousiast en er kan binnen een paar maanden een besluit vallen. ” 

Reageer op dit artikel