nieuws

Inspectie betonschade kolken en bruggen Lorentzsluis

infra Premium 27

Inspectie betonschade kolken en bruggen Lorentzsluis

Rijkswaterstaat onderzoekt van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september de conditie van het beton van de sluiskolken en draaibruggen van het Lorentzsluizencomplex.

Het sluizencomplex is onderdeel van de Afsluitdijk en ligt bij Kornwerderzand. Het is de bedoeling om de Afsluitdijk komende jaren ingrijpend te renoveren en weer veilig te maken. Daarvoor staat bijna een miljard euro gereserveerd op de begroting vanhet ministerie. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk en kunnen niet wachten op de grootscheepse renovatie.

Hinder

De inspecties bestaan uit boringen en duikinspecties in de kolken van het schutsluiscomplex en het beton van de draaibruggen. De beroeps- en recreatievaart kan in deze periode hinder ondervinden van deze inspecties. Het wegverkeer ondervindt geen hinder.

Het onderzoek omvat inspecties van de conditie van het beton van de spui- en schutsluizen en de betonnen delen van vaste en beweegbare brugdelen. Eerder deze zomer vonden al inspecties plaats aan de spuikokers van de Afsluitdijk. Deze niet reguliere inspecties zijn afgerond.

Stevinsluizencomplex en Lorentzsluizencomplex

Ook de conditie van het beton van het Stevinsluizencomplex aan de Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk wordt onderzocht. Dat gebeurt gelijktijdig met het al geplande onderhoud tussen 5 september en 16 oktober. Alle visuele inspecties en een deel van de proefboringen, zowel boven als onder water, vinden tot het einde van dit jaar plaats. De onderwater boringen in de schutsluizen van het Lorentzsluizencomplex vinden begin volgend jaar plaats. Hiervoor moeten de kolken drooggelegd worden. Hierna wordt de omvang van slijtage en eventuele schade aan het beton vastgesteld en wordt een herstelaanpak opgesteld.

Bij het plannen van de werkzaamheden stuurt Rijkswaterstaat aan op een veilige situatie met zo min mogelijk hinder voor weg- en vaarweggebruiker. De inspecties aan de kolken van de sluizen vinden plaats tijdens laagwater. Inspecties aan het beton bij de draaibruggen vinden met name in de ochtend plaats. Er wordt nooit gelijktijdig aan de kolken en draaibruggen gewerkt. Dit om de hinder voor de scheepvaart te beperken.

Reageer op dit artikel