nieuws

Binnen tien jaar nieuw station Schiphol

infra 385

Binnen tien jaar nieuw station Schiphol

Binnen tien jaar moet de capaciteit van station Schiphol fors zijn vergroot. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Prorail, NS, Schiphol, stadsregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer starten daarom een zogenoemde MIRT-verkenning voor de multimodale knoop Schiphol. Al in 2018 moet de beslissing vallen hoe het vernieuwde station eruit komt te zien.

Staatsecretaris Sharon Dijksma schrijft aan de Tweede Kamer dat er haast geboden is met de uitbreiding van station Schiphol:

“De huidige multimodale vervoersknoop is gebouwd in de jaren negentig van de vorige eeuw en was berekend op 35 miljoen luchtreizigers. In 2015 verwerkte Schiphol 58 miljoen luchtreizigers en inmiddels is het station uitgegroeid tot een van de belangrijkste OV-knooppunten van Nederland. De vervoersprognoses laten in alle toekomstscenario’s een verdere groei zien. Het gevolg is dat de beschikbare capaciteit in de piekuren overschreden dreigt te worden, waardoor het functioneren van de vervoersknoop wordt belemmerd, veiligheid niet geborgd kan worden en de kwaliteit voor de reiziger tekort schiet”, zo is te lezen in de ‘startbeslissing MIRT-verkenning’.

Volgens Dijksma is “de capaciteit van treinperrons, trappen/roltrappen, busstation en de hal van Schiphol Plaza onvoldoende om de groeiende stroom aan reizigers te accommoderen.” Volgens de minister is het “een urgent probleem”.

Toezegging

Eind juni stelde ze daarom al 250 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing van het station en ondertussen heeft ze de toezegging van Schiphol, NS en de Stadsregio Amsterdam dat die de andere 250 miljoen euro voor hun rekening zullen nemen. Daardoor staat niets de voorbereidingen nog in de weg en geeft Dijksma nu groen licht voor de MIRT-verkenning.

Volgens Dijksma duren complexe stationsprojecten in Nederland tussen de 10 en 15 jaar. Zoveel tijd is  er voor station Schiphol niet. De bewindsvrouw spreekt dan ook de ambitie uit dat het nieuwe station Schiphol binnen tien jaar wordt opgeleverd. Over anderhalf jaar, uiterlijk in 2018, neemt het kabinet een voorkeursbeslissing over het nieuwe station.

Reageer op dit artikel