nieuws

Omgevingswet pas in 2019 ingevoerd

infra 113

Omgevingswet pas in 2019 ingevoerd

De Omgevingswet wordt pas in 2019 ingevoerd. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de inwerkingtreding is verschoven naar begin 2019.

Eerder werd 1 januari 2018 als ingangsdatum aangehouden. In de Kamerbrief van vorige week meldt de minister dat het wetgevingsproces toch meer tijd kost. “Vanuit een zorgvuldig proces, waarbij voldoende tijd wordt genomen voor de parlementaire behandeling en de implementatie is het niet langer mogelijk om eind 2018 te starten met het nieuwe stelsel. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt voorjaar 2019.”

Die planning is nog afhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de verschillende onderdelen van de stelselherziening en de politieke constellatie na de landelijke verkiezingen van maart 2017, voegt de minister daar nog aan toe. Op dit moment wordt nog druk gewerkt aan de AMvB’s, de vier uitvoeringsweten. Schultz hoopt op 1 juli te starten met de formele toetsing en consultatie van de AMvB’s.

Reageer op dit artikel