nieuws

Alphen schept orde in de ondergrond

infra 415

Alphen schept orde in de ondergrond

Door kabels en leidingen te bundelen in mantelbuizen en te ontsluiten met centrale inspectieputten wil  de gemeente Alphen aan den Rijn orde scheppen in de ondergrond. Vandaag is de officiële start van een langverwachte proef.

Aan de proef nemen vele partijen deel: van telecom- en  drinkwaterbedrijven tot leveranciers van gas en stroom. Alleen de riolering is niet opgenomen in het systeem. Het zou volgens projectleider Ed Wesenaar van het ingenieursbureau van Alphen teveel problemen leveren als de inspectieput van de riolen ook samen zou vallen met die voor andere leidingen. Bovendien moet het riool onder afschot liggen, wat een extra complicatie oplevert. Maar alle leidingen in een stukje van het Thorbeckeplein zitten nu in mantelbuizen. Als er aansluitingen gemaakt moeten worden, onderhoud nodig is of een nieuwe kabel of leiding, hoeft de straat niet meer opengebroken.

De proef is een lang gekoesterde wens van het ingenieursbureau van Alphen aan den Rijn. De vorig directeur Chris Schaapman vocht er jarenlang voor en zette het onderwerp op de agenda bij het Centrum Ondergronds Bouwen.

Conflicterende eisen

Iemand moet het initiatief nemen en bereid zijn te investeren

Waarom het er, op twee proeven in de boulevard van Scheveningen en het Rotterdamse Lloydkwartier na, nog altijd niet van komt, heeft volgens Wesenaar te maken met het feit dat alle net- en kabelbeheerders hun eigen eisen stellen. De ene leiding moet diep in de grond liggen, vrij van vorst, terwijl de ander juist hoog moet liggen zodat hij gerepareerd kan worden zonder gevaar dat zich gas ophoopt in een besloten ruimte.

Dan zijn er nog eisen ten aanzien van elektromagnetische velden, legionella, temperatuur en tientallen andere aspecten. Veel eisen conflicteren met elkaar. “En dan moet er ook nog iemand het initiatief nemen en bereid zijn te investeren in de gebundelde aanpak.”

Standaardsysteem

In Alphen zijn al die problemen nu getackeld voor het proefgebied.  In de grond van het Thorbeckeplein zijn drie putten geplaatst, met onderlinge afstanden van zo’n veertig meter. Vanuit de putten worden aansluitingen gemaakt naar woningen en bedrijven in het gebied.  De proef wordt gemonitord en geëvalueerd door het centrum ondergronds bouwen.

Doel is volgens Wesenaar om een standaardsysteem te ontwikkelen dat in heel Nederland toepasbaar is, zodat de straat nooit meer open hoeft om een kabel of leiding te vervangen of een aansluiting te maken. Het systeem is betaald door de gemeente Alphen. De netbeheerders betalen wat ze ook zouden betalen bij een traditionele aansluiting. Als ze een nieuwe kabel door de mantelbuizen trekken, moeten ze de gemeente straks de kosten betalen die ze kwijt zouden zijn als ze de straat traditioneel open zouden moeten halen. Zo hoopt de gemeente de investering op termijn terug te verdienen en te onderzoeken of dit een oplossing is voor een probleem dat volgens Wesenaar overal in Nederland voorkomt.

Reageer op dit artikel