nieuws

Regio: Alternatieve aanpak knooppunt Hooipolder

infra Premium 17

Regio: Alternatieve aanpak knooppunt Hooipolder

De provincie Noord-Brabant en vier West-Brabantse gemeenten willen een alternatieve aanpak van knooppunt Hooipolder, de kruising tussen de A27 en de A59. Het plan Hooipolder-plus is een uitbreiding van de bestaande plannen voor het knooppunt.

De regionale overheden zien als beste oplossing nog steeds een volledig klaverblad, maar de kosten voor een dergelijke grootscheepse aanpassing zijn volgens minister Schultz (infra) te hoog. Ze wil niet verder gaan dan een fly-over. De regio wil nu ook dat de A59 wordt verbreed naar drie rijstroken en dat er een nieuwe parallelweg ten noorden van de A59 wordt aangelegd.

Reageer op dit artikel