nieuws

Genadeloos inzicht in projectcommunicatie

infra 84

Genadeloos inzicht in projectcommunicatie
Stefan Verkerk

Welke projectleider laat keer op keer zijn reactietermijn verlopen? Wat is de meest voorkomende oorzaak van contractwijzigingen? Wie inzicht heeft in dit soort essentiële projectprocessen, kan bijsturen voordat de kosten uit de hand lopen. BAM Infra ontwikkelde samen met softwareleverancier Bakker & Spees een big data-programma dat precies dit doet. Maar projectleiders moeten wél accepteren dat continu iemand van finance of juridische zaken over hun schouder meekijkt.

“ Ja, het heeft inderdaad wat weg van een soort Big Brother”, erkent Anne-Roos van der Elst, contractmanager bij BAM Infra en bedenker van het databaseprogramma SuperVISI. Dat voegt data van bouwprojecten realtime samen met de open standaard VISI. Die standaard beschrijft hoe contractpartners binnen een project communiceren over het contract. “In de oude bouwcultuur zijn mensen gewend om daar figuurlijk een hek omheen te zetten. Maar in deze tijd metict en big data wordt alles transparant. Dat geldt ook voor bouwprojecten. En projectleiders die goed werk leveren, hoeven ook niet bang te zijn dat ze op de vingers worden getikt.”

Door het samenvoegen van die VISI-projecten ontstaat een helder beeld van de communicatiecultuur binnen de organisatie en tussen contractpartners. Het geeft ook inzicht welke communicatieproblemen ten grondslag liggen aan kostbare vertragingen. “Soms wordt over een specifieke contractwijziging wel tien keer heen en weer gepingpongd”, zegt Van der Elst. “Dat wil je natuurlijk niet hebben, want dat zijn allemaal kosten die je maakt.”

BAM heeft momenteel ruim veertig VISI-projecten die meedraaien in SuperVISI. Samen zijn deze goed voor 281 miljoen euro. Dat zijn overigens niet alle projecten die BAM in VISI doet, want projecten van vóór 2014 zijn er niet in verwerkt. Dat zijn er nog eens zo’n dertig.

Twee kanten

Volgens Van der Elst werkt SuperVISI twee kanten op. Het kan duidelijkheid geven over waar het eigen projectteam steken laat vallen, en dus ingrijpen voordat de opdrachtgever een claim indient. Maar ook de opdrachtgever gaat wel eens de mist in, en dan is het handig om dat zwart op wit te hebben, voor het geval discussie ontstaat. “Je hebt de feiten in handen. Dat haalt vaak vrij snel de emotie uit het conflict. ”

Bij de open standaard VISI geldt de regel ‘pas toe of leg uit’. Dat betekent dat overheden de standaard bij een bouwproject moeten gebruiken, of anders in het jaarverslag uitleggen waarom dat niet gebeurd is. Of dat altijd netjes gebeurt, weet Van der Elst niet; er zijn geen instanties die dat structureel controleren. Wat ze wel weet, is dat VISI nog geen gemeengoed is en best een steuntje in de rug kan gebruiken. Dat minister Stef Blok onlangs toezegde om het Binnenhof te verbouwen met VISI – na een vraag die VVD-kamerlid Ingrid de Caluwé op advies van Van der Elst aan Blok had gesteld – ziet de BAM-contractmanager dan ook als een goede stimulans voor VISI. Daar komt bij dat een dergelijk complex project gewoonweg baat heeft bij goede monitoring, temeer daar juist deze klus onder een maatschappelijk vergrootglas ligt.

In Nederland zijn twee gecertificeerde softwarehuizen die de VISI-standaard leveren. Dat zijn Bakker & Spees en Infostrait. Verkoopcijfers van Bakker & Spees laten een groei in het gebruik van de inmiddels alweer tien jaar oude VISI-standaard zien. Ruben Blair van Bakker & Spees licht toe: “Van 2010 tot 2015 is het aantal VISI-projecten dat wij begeleiden gestegen van driehonderd naar ruim 1200.” Volgens Blair vindt die stijging plaats in zowel de gww-als de b&u-sector. Het programma SuperVISI, dat Bakker & Spees eind 2014 in opdracht van BAM ontwikkelde, wordt ook gebruikt voor door Strukton, ProRail en de gemeente Rotterdam.

Reageer op dit artikel