nieuws

A13/A16 wellicht verder vertraagd

infra Premium

A13/A16 wellicht verder vertraagd

De aanleg van de verlengde A16, beter bekend als A13/A16, loopt wellicht een vertraging op van minstens zes maanden. Minister Schultz heeft altijd gezegd dat zij het Tracébesluit van de weg voor 1 april wil publiceren. Dat wordt echter na die datum.

De vraag is nu of het wel lukt voor publicatie van de nieuwste verkeersprognoses die ergens in april moeten komen. Als die voor het Tracébesluit komen, heeft de minister minstens een half jaar nodig om die cijfers te verwerken in het Tracébesluit. Wettelijk is zij verplicht de nieuwste prognoses te hanteren.

Verzet

Tegen de weg is veel verzet van omwonenden in onder meer de Rotterdamse wijken Ommoord, Schiebroek, Hillegersberg en Lansingerland. Met name die laatste groep voelt zich weinig serieus genomen in de inspraakronde. De wens om kruisende wegen verdiept aan te leggen zoals in de regio ook al op enkele plekken met de N470 en N471 is gebeurd, is niet gehonoreerd. Dat betekent dat de weg heel hoog komt te liggen, waardoor het uitzicht behoorlijk verpest wordt.

Reageer op dit artikel