nieuws

Aquaduct dreigt molensteen om nek Heijmans te worden

infra

Aquaduct dreigt molensteen om nek Heijmans te worden

Heijmans ziet zich bij de aanleg van een aquaduct in Leeuwarden geconfronteerd met een opeenstapeling van problemen. De schade dreigt op te lopen tot een miljoenenbedrag.

Het ene probleem is nog niet opgelost, of het volgende dient zich aan. De aanleg van een aquaduct in Leeuwarden bezorgt Heijmans en de provincie Friesland, als opdrachtgever, veel hoofdbrekens.

Bij diverse onderdelen van het werk zijn problemen aan het licht gekomen. Volgens een van de onderaannemers is de helft van de aangebrachte trekankers aan de noordkant van het aquaduct afgekeurd. Duikers plaatsen momenteel schotels op de ankers voor het aanbrengen van de tweede betonlaag.

Noodrem

Woordvoerders van de provincie en van Heijmans willen niet op het voorval reageren en spreken alleen van ‘’technische problemen”. Onderzoek naar de impact loopt nog. De uitkomsten zullen bepalend zijn en kunnen nog grotere vertraging veroorzaken. De provincie houdt naar verluidt rekening met een overschrijding van vijf miljoen euro.

Hoop op goede oplossing

De provincie trekt aan de noodrem en wil snel met Heijmans in gesprek. De “robuustheid van de oplossingen” die de aannemer aandraagt, staat in het overleg centraal. Het provinciebestuur wil weten in hoeverre het bouwbedrijf de situatie onder controle heeft. “Ook gaat het over de interpretatie van de in het contract opgenomen eisen. Een belangrijk thema in deze gesprekken is de hinder en overlast voor de omgeving én de veiligheid voor omwonenden, weggebruikers en bouwvakkers”, legt het provinciebestuur uit in een brief aan Provinciale Staten. “Wij hopen tot een goede oplossing te komen. Tot die tijd gaan we niet verder in op de kwestie”, laat zegsman Jan Arendz van de provincie weten.

Juridische stappen

Mochten de gesprekken op niets uitlopen, dan sluit de provincie juridische stappen niet uit. “Gedurende de uitvoering van ons project hebben we te maken met enkele zaken die anders lopen dan verwacht”, reageert woordvoerder Rik Hammer van Heijmans. “Over deze zaken praten we met de provincie. Zoals ook door haar is aangegeven, werken we gezamenlijk aan vervolgstappen om zaken die op dit moment spelen passend aan te pakken. Het betekent dan ook dat er geen sprake is van arbitrage.” Heijmans wil inhoudelijk niet dieper op de problematiek ingaan.

Enkele zaken lopen anders dan verwacht

Bereikbaar

Het aquaduct moet uiteindelijk de Drachtsterbrug over het Van Harinxmakanaal vervangen. Het kunstwerk maakt deel uit van het project Vrij Baan. Het infrastructuurprogramma telt zo’n veertig projecten, waarin de gemeente Leeuwarden, de provincie Friesland en Rijkswaterstaat 750 miljoen euro investeren om de Friese hoofdstad in de toekomst bereikbaar te houden.

Erosie

In totaal komen er drie aquaducten in en bij Leeuwarden. Ook bij de beide andere projecten aan de westkant van de stad zorgt de aanleg hiervan voor hoofdbrekens en problemen. Het vele scheepvaartverkeer in het Van Harinxmakanaal bleek de oorzaak van erosie aan één ervan. De constructie raakte lek. Aannemer Ballast Nedam kon het euvel binnen een dag verhelpen door aan de buitenzijde een stalen plaat te lassen en de tussenruimte op te vullen met zwelkleikorrels.

Opblaasbaar profiel

De problemen bij het andere aquaduct waren groter. Boskalis moest daar een nieuw opblaasbaar profiel aanbrengen nadat een forse lekkage was ontstaan. Dit gebeurde  enkele weken na het afzinken van de aquaductbak op de fundering. De rubberen afdichting vult de voeg tussen de bak en de fundering. De inflatable raakte voor zover bekend door een nog onbekende oorzaak lek.

Reageer op dit artikel