nieuws

Zorgen over capaciteit

infra

Zorgen over capaciteit

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma maakt zich meer zorgen over capaciteit dan over geld bij de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. De snel vergrijzende watersector gaat de komende jaren actief jongeren werven om waterbouwkunde te gaan studeren.

Volgens cijfers van Netherlands Water Partnership heeft de watersector (nu 32.000 fte) de komende jaren 2330 nieuwe mensen nodig. Daarnaast is er een vervangingsvraag van 4770 fte, door de relatief grote uitstroom van gepensioneerden. Maar de instroom van studenten bij deltatechnologie blijft fors achter. Uitgaande van minimale groei van de sector blijft het aantal aankomende waterbouwkundigen 1200 fte achter. Aangezien in werkelijkheid de jaaruitgaven voor dijkversterkingen tot 2028 juist stijgen naar 362 miljoen euro, zal het tekort voor sommige technische vakken oplopen naar 1 op 3 fte. Ook op mbo-niveau wordt een arbeidsmarkttekort verwacht door een te lage instroom ten opzichte van de verwachte personeelsuitstroom. De watersector investeert daarom in initiatieven om jongeren voor de sector te interesseren en capaciteitsproblemen op de lange termijn te voorkomen.

Reageer op dit artikel