nieuws

Storing weegt mee bij spoorcontract

infra

Storing weegt mee bij spoorcontract
prorail.nl

ProRail zet de komende jaren nog twintig prestatiecontracten voor onderhoud op de markt. Bij de gunning geeft opdrachtgever zware financiële prikkels op de hoeveelheid storingen en hersteltijd. 

Dat blijkt uit het Beheerplan 2016 dat het ministerie Infrastructuur en Milieu eind vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde en de contouren voor het komende jaar schetst. Verminderen van storingshinder, extra aandacht voor goederenvervoer en verbetering van de A2-spoorcorridor krijgen de hoogste prioriteit, waarbij ProRail zichzelf oplegt extra te focussen op betere benutting van het spoor en de stationsvernieuwing.

Het komende jaar worden de stations in Breda, Tilburg, Eindoven en Utrecht in gebruik genomen en vinden grote spoorvernieuwingen plaats bij Schiphol, Utrecht, Amsterdam en Groningen. Staatssecretaris Sharon Dijksma waarschuwt het parlement dat in 2016 een zwaar jaar staat te wachten voor reizigers en verladers, omdat er zo veel grootschalige werkzaamheden zijn gepland. Het streven is de overlast in de spits en tijdens werkdagen zo veel mogelijk te beperken. 

Nadruk op prestaties

Zwaarder dan tot nu toe gaat ProRail sturen op “minder storingen, snellere hersteltijd, het reduceren van Treindienst Aantastende Onregelmatigheiden (TAO’s) en een minimaal benodigde hoeveelheden Treinvrije Perioden (TPV’s). Door de nadruk te leggen op de uiteindelijke prestaties stimuleren we aannemers om efficiënt en proactief te handelen.” Doel is het spoor beter beschikbaar te houden voor treinen en het aantal verstoringen zo laag mogelijk te maken.

Verschillende aanbestedingen van onderhoudscontracten verliepen moeizaam. ProRail besloot zelfs een van de prestatiecontracten niet te gunnen en eerst met de spoorbouwers om tafel te gaan om de prijs/kwaliteit bespreekbaar te maken.

In 2013 is samen met de marktpartijen een Convenant en Startnotitie ontwikkeld. Inmiddels zijn de PGO’s toe aan versie 3 en worden ook de ervaringen met vier pilots gebruikt bij de nieuwe contracten. In 2015 kwamen Hollands Noorderkwartier, Rotterdam en De Peel op de markt. Voor de komende contracten is de inzet het aantal storingen en TAO’s nog verder terug te dringen om de punctualiteit op het spoor te verbeteren.

 

 


Extra maatregelen bij onderhoudscontracten:

Reageer op dit artikel