nieuws

Onderaannemers A15 MaVa in de tang

infra

Onderaannemers A15 MaVa in de tang

Bouwconsortium A-lanes heeft eindelijk duidelijkheid over de slepende arbitrage bij de A15 Maasvlakte-Vaanplein. De onderaannemers verkeren echter nog in onzekerheid. Veel risico’s zijn één-op-één op hen afgewenteld.

“Het effect werkt door als de vertakkingen van een kerstboom, maar uiteindelijk staan alle partijen met de rug tegen de muur. De hoofdaannemer verwijst consequent naar de starre houding van de opdrachtgever. De betrokkenen kampen allemaal met dezelfde problematiek van enorme extra kosten die nergens zijn te verhalen”, verwoordt een van de belanghebbenden de problematiek. Hardop klagen durft geen van de betrokkenen, maar op de achtergrond klinkt gemor. ‘‘Deze manier van contracteren is niet voor herhaling vatbaar.’’ Het leed van de verliespost wordt vooral in stilte geleden, vaak niet de eerste ‘scheur in de broek’ of ‘doos van Pandora’ van de afgelopen tijd.

Afhankelijk

De onderaannemers zitten in de tang. Ze zijn rechtstreeks afhankelijk van de hoofdaannemer die vaak al jarenlang een één-op-éénrelatie met hen onderhoudt voor bijvoorbeeld installaties, kabels en leidingen of brugonderdelen. Ook bij de verbreding van de 85 kilometer lange snelweg en het opknappen van de Botlektunnel zijn tientallen onderaannemers betrokken. Het is slikken of stikken bij het aanvaarden van een deelopdracht en niet onlogisch dat de bijbehorende risico’s worden meegeschoven naar lager in de keten.

Slepende discussies

Hoog spel spelen of desnoods een rechtszaak aanspannen over de meerkosten die zij niet uitbetaald krijgen, is lastig. Onderaannemers en toeleveranciers laten zich vooral aan het lijntje houden in afwachting van de slepende discussies van de hoofdcombinatie met Rijkswaterstaat.

Meerdere disputen over tientallen restpunten

Met smart zitten ze op de uitkomst te wachten in de hoop dat er te zijner tijd ook weer een paar extra kruimels worden uitbetaald. Het is geen geheim dat de marktpartijen de bouwfase met een fors verlies zullen afsluiten. Logisch dat individuele partijen die verliespost zo klein mogelijk willen houden, desnoods ten koste van de collega’s of concurrenten. Meerdere onderaannemers hebben disputen lopen over tientallen restpunten, waarmee vele miljoenen euro’s zijn gemoeid.

Reageer op dit artikel