nieuws

En weer schuiven de spoorbudgetten

infra

En weer schuiven de spoorbudgetten

Met de verdere vertraging van de invoering van railmanagementsysteem ERTMS wordt opnieuw geschoven met de rijksbudgetten voor de spoorinfra. In Den Haag lijken de conclusies van de Commissie-Kuiken alweer vergeten.

De tijdelijke Commissie onderhoud en innovatie spoor (Commissie-Kuiken) onderzocht de problemen met vertragingen en onderhoudsachterstanden op het spoor en hoe het spoor beter, veiliger en betrouwbaarder kon worden. In 2012 concludeerde zij dat binnen het spoorbudget “op onnavolgbare wijze met honderden miljoenen” werd geschoven. “Het ontbreekt aan visie en regie op het Nederlandse spoor,” schreef commissievoorzitter Attje Kuiken (PvdA). “De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) moet geen “incidentenminister” zijn, maar de systeemverantwoordelijkheid waarmaken.”

Het rapport betekende ook de definitieve keuze voor het ERTMS-systeem. De invoering van deze nieuwe standaard voor spoorbeveiliging verliep toen al zeer moeizaam. In eerste instantie had dat te maken met een gebrekkige implementatie van de standaard. Maar vooral het feit dat niet alleen de spoorinfrastructuur, maar ook personen- en goederenvervoerders op het spoor voorzieningen moeten treffen om ERTMS mogelijk te maken, maakte de implementatie complex. Daar komt nog bij dat de internationale lijnen en systemen op elkaar moeten blijven aansluiten.

Inmiddels is de nieuwe spoorstandaard door alle partijen in de sector omarmd als het railbeheersysteem van de toekomst. Tijdens het onderzoek onderschreven zelfs de spoorbouwers dat, terwijl ze eerlijk aangaven dat het vasthouden aan het oude systeem meer werk betekent.

In tegenstelling tot het oude systeem, ATB, biedt de nieuwe standaard veel meer mogelijkheden. Zo krijgt een machinist op de trein veel meer informatie over het andere verkeer op het spoor, kan de trein niet harder rijden dan toegestaan en kan de trein zo nodig automatisch worden afgeremd. De nieuwe standaard zorgt er bovendien voor dat veel intensiever gebruik gemaakt kan worden van spoortrajecten en dat treinen harder kunnen rijden dan het maximum van 140 kilometer per uur onder ATB. Ook het programma Hoogfrequent Spoorvervoer kan niet zonder de nieuwe standaard.

Geen goedkeuring

Om die reden bleef de vorige staatssecretaris, Wilma Mansfeld, vasthouden aan het forse budget van meer dan 2 miljard voor ERTMS. Maar haar opvolgster Dijksma ziet zich nu geconfronteerd met nieuwe tegenvallers. Zo zal de Auditdienst Rijk, die de doelmatigheid van het programma onderzoekt, over 2014 al een afkeurende controleverklaring afgeven, en ook over 2015 komt er waarschijnlijk geen goedkeuring. Ook de uitkomsten van de Fyra-enquête hebben volgens Dijksma invloed op de planning. Ze wil de tijd nemen om aanbevelingen van de enquêtecommissie over te nemen in het programma.

Dat Dijksma er nu voor kiest gelden vrij te maken voor acute spoorproblemen, lijkt logisch: het spoordeel in de directe omgeving van station Schiphol wordt al jaren geplaagd door storingen en zal in de komende tijd nog fors meer reizigers te verwerken krijgen. Een snelle aanpak van die problemen is prettig voor de reiziger, maar ondertussen is het veiliger maken van het spoor weer een stuk verder weg. En daarmee doet de staatssecretaris precies dat waarvoor de Commissie-Kuiken waarschuwde.

Reageer op dit artikel