nieuws

Risicokaart bodem voor grondroerders

infra

Risicokaart bodem voor grondroerders

Advies- en ingenieursbureau MWH lanceert de bodemrisicokaart, een digitale kaart van Nederland waarop alle informatie over de kwaliteit van de bodem bij elkaar komt.

De bodemrisicokaart is samen met een aantal Nederlandse kabel- en leidingbedrijven – veelal klant van MWH – ontwikkeld. Doel is om snel de veiligheidsklasse van de bodem te kunnen bepalen, zodat bedrijven die op een locatie in de grond moeten werken, de vereiste voorbereiding kunnen treffen.

Met de bodemrisicokaart en de bijbehorende mobiele website is direct alle beschikbare informatie in te zien

Rik de Visser, business line manager Bodem bij MWH, legt uit waarom de bodemrisicokaart is ontwikkeld: “Kabel- en leidingbedrijven moeten in Nederland 500.000 keer per jaar in de grond graven. Maar ze kennen de toestand ter plaatse vaak niet. Omdat het bijna altijd om calamiteiten gaat die snel moeten worden opgelost, is er weinig tijd om de bodem eerst te onderzoeken. Terwijl dat met het oog op de veiligheid van de medewerkers en het tegengaan van verspreiding van bodemverontreinigingen wettelijk verplicht is. Graven in verontreinigde grond betekent dat er beschermende kleding gedragen moet worden. Met de bodemrisicokaart en de bijbehorende mobiele website is direct alle beschikbare informatie in te zien. Bedrijven die veel in de grond werken kunnen zich op onze kaart abonneren.”

De Vissers collega Arthur Coevert vult aan: “Wat wij hebben gedaan is alle informatie over de bodem bij provincies, gemeenten en kabel- en leidingbedrijven bij elkaar voegen en in lagen in een geo-informatiesysteem stoppen. Al die bronnen hebben hun eigen manieren om die informatie op te slaan. Wij ontsluiten die nu op een uniforme manier, zodat onze klanten sneller en effectiever kunnen werken.”

Klic

De bodemrisicokaart is iets anders dan het door het Kadaster beheerde Klic-systeem.  De Visser: “Daarop zijn alleen de kabels en leidingen te zien. Wij kunnen die informatie overigens wel als een extra laag in de bodemrisokaart tonen.”

Kabelbedrijven werken nu allemaal landelijk en hebben dus met een veelvoud aan lokale databases te maken

Reden voor MWH om juist nu met de risicokaart te komen is de schaalvergroting bij de kabelbedrijven. Coevert: “Die werken nu allemaal landelijk en hebben dus met een veelvoud aan lokale databases te maken. Het is tegenwoordig met betrekkelijk simpele ICT-systemen mogelijk al die databases aan elkaar te koppelen. Een andere reden is dat de Inspectie SZW streng controleert of werknemers in gevaarlijke grond werken. Dan wil je weten waar je aan toe bent.”

Video: MWH Bodemrisicokaart

Bron: MWH Global.

Reageer op dit artikel