nieuws

Fijnstofmagneet in Haagse boortunnel

infra

Fijnstofmagneet in Haagse boortunnel
DPI Animation House

De Haagse Victory Boogie Woogie-tunnel wordt de meest duurzame van heel Nederland. Een speciale magneet gaat het fijnstof afvangen. Daarnaast gaat BAM speciaal laagcalorisch asfalt gebruiken en houden zonnecollectoren het energieverbruik laag. Ingrid Koenen

In het informatiecentrum aan de Binckhorstlaan zijn eind vorige week de definitieve plannen gepresenteerd, waarbij ook de naam van de tunnel is onthuld. De gemeente Den Haag had de ambitie om bij de nieuwe boortunnel hoog in te zetten op duurzaamheid. “Daarbij is gelet op toekomstwaarde, geluid, luchtkwaliteit en energieverbruik. Op alle punten heeft het winnende ontwerp daar goed op gescoord”, blikt projectdirecteur Paul Janssen van Den Haag terug op de tenderprocedure.

Het winnende ontwerp van BAM krijgt bij de toerit aan de Vlietzijde een bijzonder ontwerp van Benthem Crouwel met zonnecollectoren, die genoeg energie leveren voor het bedieningsgebouw en de technische gebouwen. De tunnel zelf wordt niet energieneutraal, omdat de 55 installaties relatief veel energie opslorpen, ook al wordt gebruikgemaakt van leds en de nieuwste technieken. De tunnel moet voldoen aan de nieuwe Tunnelwet, maar kan op punten afwijken van de tunnelstandaard. “Hier hebben de ervaringen met de Sluiskiltunnel en Hubertustunnel als basis gediend. Bij het ontwerp van de stadstunnel zijn we uitgegaan van de ergste scenario’s, zoals een brand of explosie, en dan kom je toch op dat aantal uit”, zet infra-directeur Martijn Smitt van BAM uiteen.

De bouwer heeft samen met de TU Delft een speciale fijnstofmagneet ontwikkeld, die nu voor het eerst zal worden toegepast. “De magneten komen achter de ventilatoren bij de toeritten, zodat het fijnstof wordt opgevangen en niet wordt uitgestoten. De restanten worden behandeld als afval”, licht Smitt toe.

Behalve op duurzaamheid is fors ingezet op het voorkomen van hinder. BAM-dochter Habo levert daarvoor de nodige input. De Binckhorstlaan blijft gedurende de gehele bouwtijd beschikbaar.

Ondanks het feit dat met verschillende dochters en disciplines wordt gewerkt, is gekozen voor een vergaand integrale aanpak. “In Nederland zetten we bouwprojecten vaak op als een joint venture, waarbij iedereen zijn eigen dingetje doet en er nog steeds geen sprake is van een integraal team. Wij kiezen bewust voor een opzet zonder vertical spliten zonder verschillende petten.” Voor het ontwerp wordt verder het gehele arsenaal van BIM, GIS en lean toegepast om zoveel mogelijk faalkosten en restpunten te voorkomen.

Net als bij de Sluiskiltunnel zal de bouwer scherp letten op veilig werken op de bouwplaats. In de piekperiode zullen vierhonderd mensen op de locatie rondlopen. Door vergaand in te zetten op veilig werken, belonen en meldbaar maken van gevaarlijke situaties zijn bij de Sluiskiltunnel aantoonbaar veel minder bouwongelukken gebeurd dan gemiddeld. Het is de bedoeling die tactiek bij de Victory Boogie Woogie-tunnel door te zetten, bevestigt Smitt. “We hebben samen met TNO en Shell een veiligheidsplan ontwikkeld waarin gezond verstand en veilig werken boven snelheid en risico’s staan.”

Het dbm-contract vertegenwoordigt een waarde van 301 miljoen euro, maar de aanpassing van de aangrenzende infrastructuur en herinrichting staan voor het dubbele bedrag op de begroting van Den Haag. De voorbereidingen zijn in volle gang en in het voorjaar van 2016 gaat BAM aan de slag met bouwterreinen en de startschacht in de Vlietzone. Pas over twee jaar wordt dan echt geboord in een tempo van 15 meter per dag. “Het is net een beschuitbus die zich onder de grond beweegt en zodra een stukje is geboord, volgt de bouw van een betonnen ring om instorting te voorkomen.” Elke tunnelring bestaat uit acht betonnen segmenten, die 9 ton per stuk wegen. Het boren duurt een jaar en zal 24/7 in ploegen van tien mensen worden uitgevoerd. Op het diepste punt ligt de tunnel 28 meter onder de grond. Halverwege 2020 moet de tunnel klaar zijn.

tunnelfeiten

• Over precies 2 jaar (net voor de kerst) begint het boorproces, dat een jaar duurt• Het geboorde deel is 1,5 kilometer lang• De tunnelbuizen hebben een diameter van 10 meter en liggen op 5 meter van elkaar• Om de 250 meter krijgen de buizen een dwarsverbinding• Het diepste punt (volkstuinen Voorburg) ligt 28 meter onder de grond• Er wordt 24/7 gewerkt in ploegen van tien mensenBron: Gemeente Den Haag

Reageer op dit artikel