nieuws

Zuid-Holland krijgt nieuwe verbindingsweg bij Boskoop

infra Premium

Zuid-Holland krijgt nieuwe verbindingsweg bij Boskoop

Om de verkeersdoorstroming in de Greenport Boskoop te verbeteren, wordt een weg aangelegd tussen Boskoop en Waddinxveen.

Het voorstel om een verdiepte weg of randweg aan te leggen nabij Hazerswoude-Dorp blijkt niet toereikend om de groeiende verkeersproblematiek in het gebied op te lossen. Dat blijkt uit het de planstudie N207 die de provincie Zuid-Holland heeft gepresenteerd. De aan te leggen weg krijgt de naam Verlengde Bentwoudlaan. Hij wordt aangesloten op de eveneens nog aan te leggen randweg Waddinxveen. Samen verbinden zij de A12 en de Greenport Boskoop. Dit is een boomteeltcluster met ruim zevenhonderd boomkwekerijen.

De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan lost de problematiek van het Boskoopse verkeersknelpunt Zijde-Roemer-Noordeinde op. Daarnaast vermindert dankzij de weg de geluidsbelasting van een aantal woningen. Een nadeel is dat de verbindingsweg leidt tot meer verkeer op de N209 door Hazerswoude-Dorp. De provincie onderzoekt de mogelijkheden om dit op te lossen. Zij overweegt onder meer om een nieuwe rotonde aan te leggen of bestaande opstelstroken aan te passen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat er geen oostelijke verbindingsweg komt tussen de N11 en het eveneens in de regio gelegen Alphen aan den Rijn. Deze gemeente zoekt wel naar andere mogelijkheden om de verkeersdruk te verminderen. De uitbreiding van de infrastructuur is nodig, omdat onderzoek van de provincie wijst op een groeiende verkeersdruk in de regio. Als maatregelen om de verkeersdruk te verminderen uitblijven, kan Greenport Boskoop binnen afzienbare tijd niet verder uitbreiden.

De N207 is de langste provinciale weg in Zuid-Holland en verbindt Gouda met Hillegom. Behalve de aanleg van de weg tussen Boskoop en Waddinxveen staan andere maatregelen op stapel. Zo is groot onderhoud gepland aan de N209 tussen Hazerswoude-Rijndijk en Rotterdam Airport. Ook zijn plannen in ontwikkeling voor betere doorstroming op de N459 tussen Reeuwijk en Bodegraven. Ook wil de provincie een verouderde brug vervangen.

Reageer op dit artikel