nieuws

RWS verplaatst zich meer in rol bouwers

infra Premium

RWS verplaatst zich meer in rol bouwers

Projectdirecteur Hans Ruijter van Rijkswaterstaat is met de introductie van ‘Dienend opdrachtgeverschap’ een andere koers ingeslagen. Zo wil hij vechtgedrag en slepende disputen bij de realisatie van het project wegverbredingen tussen Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) voorkomen.

De aanpak loopt vooruit op de voorstellen voor cocreatie en samenwerking zoals die in de nieuwe Marktvisie zijn vastgelegd. “We investeren veel tijd en energie om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Rijkswaterstaat is ook veel vaker op de bouwplaatsen te zien. Niet om te controleren, want dat kunnen de bouwers prima zelf, maar om te kijken of en waar het nog soepeler kan.”

Transparantie

Rijkswaterstaat legt niet meer meteen hoge boetes op, maar kiest voor transparantie en het voorkomen van nieuwe fouten. Zo liepen de werkzaamheden bij de nieuwe spoorbrug van Muiden zover uit dat het treinverkeer tussen Almere en Amsterdam twee dagen plat lag. “Contractueel konden we een hoge boete opleggen, maar we hebben samen uitgezocht wat er precies misging. Alles met volledige medewerking van de bouwers. Die trokken het boetekleed aan en troffen maatregelen, want er komen straks nog een paar cruciale momenten aan als de spoorbrug over de snelweg moet en bij de aansluiting. Het was dan ook passender geweest de boete voorwaardelijk op te leggen.” De extra kosten die de Nederlandse Spoorwegen maakten heeft de aannemer overigens wel meteen moeten vergoeden.

De flexibele opstelling en het meedenken heeft ervoor gezorgd dat er nog geen enkele claim ligt

De flexibele opstelling en het meedenken heeft ervoor gezorgd dat er nog geen enkele claim ligt en zorgt voor een ontspannen sfeer. Ruijter is ervan overtuigd dat de menselijke factor cruciaal is voor het verloop van bouwprojecten. Via ‘story-telling’ worden de succesfactoren, maar ook de valkuilen op een rijtje gezet om die boodschap over te kunnen dragen. “Het is bijvoorbeeld funest als knopen niet snel worden doorgehakt door gebrek aan mandaat. Dus moet je zorgen voor korte lijntjes op verschillende niveau’s.” Ook het zogenoemde BOT-overleg (Benen-op-Tafeloverleg) blijkt uitstekend te werken om oplossingen voor risico’s en mogelijke problemen informeel af te tasten.

Open kaart

De openheid die werd betracht naar de media rond het Noord-Zuidlijn-project, zorgde ervoor dat bij de lekkage van het aquaduct in Muiden ook meteen open kaart is gespeeld. De bouwmethode werd omgegooid en in plaats van gelinjecties ging men over op onderwaterbeton. De drastische ingreep zorgde voor enkele maanden vertraging, waardoor nu 24/7 wordt gewerkt om de planning weer in te lopen. Maar ook daar zijn de problemen relatief soepel opgelost, heeft ook Hylke van Lieshout van de directie van SAAone ervaren.

Uitgangspunten samenwerking en BOT-overleg

• Elkaar vroegtijdig informeren over voortgang en ontwikkelingen, ook als deze nog onzeker zijn
• Open en transparant (kwetsbaar) zijn
• Gezamenlijk problemen bespreken en oplossen en denken in kansen
• Geven en nemen
• Elkaar accepteren als mens (als iemand bijvoorbeeld boos is)
• Focus hebben op ons gezamenlijk projectdoel en daar trots op zijn
• Elkaar vertrouwen geven
• Aandacht hebben voor de ‘onderstroom’
Bron: Rijkswaterstaat en SAAone

Reageer op dit artikel