nieuws

Besparing dijken voor ruimte rivier

infra Premium

Besparing dijken voor ruimte rivier
Michiel Verbeek, Wikimedia

Als er minder dijkversterking nodig is waardoor kosten worden bespaard, kan het geld ten goede komen aan rivierverruiming. Langs de Waal is de besparing echter gering.

Rivierverruiming leidt in het algemeen tot kostenbesparing op dijkversterking. Minister Schultz wil het geld dat daarvoor vrijkomt inzetten voor rivierverruiming elders. In de Waal is nu op twee plaatsen, bij Varik-Heesselt en Sleeuwijk, bestudeerd hoe hoog de besparing op de dijkversterking precies uitvalt. Dat blijkt daar tegen te vallen met 36 respectievelijk 11 miljoen euro.

De verklaring daarvoor is er. De kosten van de dijkversterkingen langs de Waal worden gedomineerd door de kosten voor piping en macrostabiliteit. Een kleine verlaging van de waterstanden door rivierverruiming levert wel een lagere kruinhoogte van de dijken op, maar dit verandert weinig aan de kosten. Zeker langs de Waal geldt dat dijkversterking vrijwel overal direct nodig is.

Niettemin zijn rivierverruimende maatregelen wel degelijk mogelijk met de geringe medefinanciering uit de besparing. Voorwaarde is dan wel dat de regio en andere belanghebbenden meebetalen.

Reageer op dit artikel