nieuws

Primeur met wegvak uit bio-asfalt

infra

Primeur met wegvak uit bio-asfalt

Sas van Gent in Zeeland heeft de primeur van een wegvak uit bio-asfalt: een asfaltmengsel waarin een deel van de bitumen is vervangen door lignine.

Lignine komt vrij bij de productie van papier uit hout. Het overgrote deel wordt momenteel verbrand bij gebrek aan een betere benutting. Onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelden er in ruim anderhalf jaar met het Asfalt Kennis Centrum (AKC) een vervanger voor bitumen uit. Met Zeeuwse partners als aannemingsbedrijf H4A en Zeeland Seaports werd met het resultaat in juli een proefvlak aangelegd in het Zeeuwse Sas van Gent.

Dat ligt bij ons voor de deur, zegt Eric de Ruijsscher, directeur van H4A. Het bio-asfalt wordt er volgens hem terdege beproefd door onder meer beladen vrachtwagens die van en naar zijn asfaltcentrale rijden.

De eigenschappen van lignine zijn vergelijkbaar met die van bitumen, zegt Paul Landa, directeur van het AKC. De productie tot bio-asfalt kan met hetzelfde materieel als conventioneel asfalt. Met De Ruijsscher ontdekte hij dat lignine meer plakt dan bitumen. “Je moet voorkomen dat het aan de randen van de menger blijft kleven en dat vergt wat extra handelingen.” Anders dan bitumen is lignine niet vloeibaar maar een poeder. Dat wordt nu nog handmatig en zaksgewijs toegevoegd. “Als bio-asfalt een handelsproduct wordt valt te overwegen een industrieel doseersysteem te gebruiken”, zegt Landa. De kans op kleef speelde ook een rol bij het transport van het mengsel. “Om te voorkomen dat het te veel aan de stalen walsrollen bleef hangen is het bio-asfalt voor het verdichten afgestrooid met zand”, zegt De Ruijsscher.

Bij Sas van Gent is er een 70 meter lang en 3,5 meter breed proefvak mee gemaakt. Het bio-asfalt is toegepast in een ruim 3,5 centimeter dikke toplaag, “al kunnen we er ook een onderlaag mee maken”, zegt De Ruijsscher.

Komende winter wordt gekeken hoe het bio-asfalt reageert op onder meer dooi- en wegenzout. Het wegvak is een van de drie die in Sas van Gent zijn aangelegd. Het eerste bestaat uit lagetemperatuurasfalt met 60 procent herverwerkt asfalt, het tweede is lagetemperatuurasfalt met lignine en het derde bestaat uit RubberPave; asfalt met gemalen autobanden dat het verkeerslawaai moet dempen.

Lignine wordt geen algemene vervanger van bitumen. De laatste blijft nodig omdat het asfalt er flexibel door wordt.

Reageer op dit artikel