nieuws

Kunstwerken hsl moeten snel worden gecoat

infra Premium

Kunstwerken hsl moeten snel worden gecoat

Met een CO2-dichte coating moet het poreuze beton van de Noordrandtunnel bij Rotterdam worden beschermd tegen vorst en versnelde carbonatatie. Ook de andere kunstwerken van de hsl hebben waarschijnlijk zo’n dure behandeling nodig.

Door de hoge porositeit van het zogeheten HSL-3-beton dringt niet alleen water makkelijker in het beton van de hsl-kunstwerken. Ook CO2 uit de buitenlucht dringt gemakkelijker door. Dat valt te lezen in het rapport van Railinfra Solutions dat staatssecretaris Wilma Mansveld deze week naar de Tweede Kamer stuurde. De kooldioxide reageert met de calciumhydroxide uit het cement waardoor de zuurgraad van het beton afneemt en de wapening wordt aangetast. Als er niets gebeurt komt op kritieke plekken binnen 20 tot 40 jaar vanaf nu de wapening bloot te liggen. De hsl was destijds ontworpen en gebouwd voor een levensduur van honderd jaar.

Naar aanleiding van eerdere klachten over hevige mosgroei op de stempels en gordingen van de tunnel bij luchthaven Zestienhoven, heeft BAM het beton eerder al geseald. Dat had echter beperkt effect, constateren de onderzoekers van Railinfra Solutions, dat zich liet bijstaan door BAS Research & Technology. Zo’n sealing vult de poriën en houdt vocht op afstand, maar blijft ademen waardoor CO2 nog steeds in het beton dringt.

Daarom is een CO2-dichte coating volgens de onderzoekers de aangewezen oplossing. Die moet zo snel mogelijk worden aangebracht op de open delen en bij de toeritten van de Noordrandtunnel. In het gesloten deel van de tunnel komt minder vocht en is het gevaar van vorst-dooischade en versnelde carbonatatie kleiner. Maar de onderzoekers raden wel aan elke twee jaar de carbonatatiediepte te bepalen.

De hoge porositeit van het HSL-3 betonmengsel is volgens de onderzoekers het gevolg van de toevoeging van meer vliegas aan het portlandcement. Dat gebeurde omdat het een dichtere structuur oplevert die in theorie voor een langere levensduur zorgt. Maar de natuurlijke beluchting van het mengsel verslechterde daardoor. Toepassen van een luchtbelvormer had dat volgens de onderzoekers kunnen voorkomen. Vorstbestendigheid is vanaf het begin een groot probleem geweest bij de Noordrandtunnel ten noorden van Rotterdam. Het was aanvankelijk de bedoeling om diepwanden van de tunnelbak onbeschermd toe te passen. Maar tijdens de bouw bleek al dat er na twee strenge winters opvallend veel beton was afgedrukt. BAM moest in allerijl en voor eigen kosten een 22 centimeter dikke voorzetwand realiseren.

Verkennende onderzoeken bij andere kunstwerken op de hsl-zuid wijzen erop dat de problemen daar minstens zo groot zijn. Bij de tunnels Dordtsche Kil, Oude Maas en Westrik werden bij vorst-dooicycli op monsters in het laboratorium veel slechtere resultaten geboekt dan bij de Noordrandtunnel.

Reageer op dit artikel