nieuws

‘Extra geld voor vaarwegen’

infra Premium

‘Extra geld voor vaarwegen’

Het ministerie van I&M heeft onvoldoende inzicht in de staat van het hoofdvaarwegennet. Daardoor moet er steeds geld bij om achterstanden in onderhoud weg te werken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.

Middenin de nacht van 2 januari 2012 kwam een van de sluishefdeuren van de sluis in Eefde naar beneden. De oorzaak, zo bleek later, was een geknapte draadstang in het ophaalmechanisme. De sluis was in 2006 gerenoveerd, maar Rijkswaterstaat had het ophaalmechanisme niet vervangen, omdat deze volgens de controleurs nog in voldoende technische staat was.

De gevolgen van het ongeluk waren groot: pas een maand later kon de doorvaart worden hervat door de bouw van een tijdelijke hefconstructie. Vervoerders lagen soms wekenlang in het Twentekanaal, met een miljoenenschade tot gevolg. De reparatie en instandhouding kostte de staat meer dan 10 miljoen euro. Bovendien werd al meer dan 1 miljoen uitgekeerd aan nadeelcompensatie.

De Rekenkamer gebruikt het incident in haar rapport als waarschuwing. Door slecht onderhoud kunnen relatief goedkope vervangingen leiden tot zeer dure reparaties en schadeclaims.

Het probleem is dat het ministerie onvoldoende zicht heeft op beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet, inclusief de bruggen en sluizen die daarbij horen. In de afgelopen jaren bleek al vaker dat er te weinig geld was uitgetrokken voor de instandhouding, maar nu blijkt dat er opnieuw te weinig zicht is op de financiële risico’s van de toekomst.

Dat probleem zit hem vooral in de manier van informatievoorziening: de beschikbare informatie over het hoofdvaarwegennet is niet actueel, betrouwbaar en compleet. Het is moeilijk om te schatten hoeveel budget op welke momenten nodig is. Een andere oorzaak is een boekhoudkundige. Op de objecten in het vaarwegennet wordt niet afgeschreven, waardoor ‘stille kosten’ door veroudering uit het zicht blijven.

De Rekenkamer pleit daarom voor de invoering van een baten-lastenstelsel bij Rijkswaterstaat. Dan wordt het vaarwegennet als activa op de balans gezet, en komt veroudering duidelijk terug als waardevermindering van de objecten. Op die manier kan de minister de Tweede Kamer ook beter informeren over de inzet van middelen uit het Infrastructuurfonds.

Reageer op dit artikel