nieuws

Ziekenhuizen niet waterdicht

infra

Ziekenhuizen niet waterdicht
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het grootste deel van de ziekenhuizen in Nederland is niet waterrobuust gebouwd. Bij een overstroming of extreme regenval kunnen op grote schaal liften uitvallen en kunnen ook andere vitale functies tijdelijk niet worden gebruikt.

Dat blijkt uit het rapport ‘Waterrobuustheid Nederlandse ziekenhuizen’ van TNO. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaf opdracht tot het onderzoek waaraan tien ziekenhuizen meededen. Van de 185 Nederlandse ziekenhuizen ligt driekwart in gebieden met overstromingsrisico’s. De ziekenhuizen buiten zulke gebieden kunnen overigens ook te maken krijgen met wateroverlast, constateert TNO. Het onderzoek is volgens TNO representatief voor de Nederlandse situatie.

De onderzoekers wijzen op verschillende bouwkundige tekortkomingen. Zo is bij slechts een beperkt deel van de ziekenhuizen terugslagkleppen in de riolen aangebracht. Ook ontbreken veelal rioolgemalen of pompinstallaties. Hierdoor kan afvalwater tijdens overstromingen terugstromen. Een ander probleem is dat bij de meeste ziekenhuizen de noodstroomvoorzieningen en andere belangrijke functies in de kelder of op de begane grond zijn ondergebracht waardoor de kans op problemen tijdens wateroverlast groot is.

Apotheek

Als voorbeeld wordt in het onderzoek het Tweestedenziekenhuis in Tilburg genoemd. Daar viel in 2014 tijdens extreme regenval een transformator uit, waardoor een deel van Tilburg zonder stroom kwam te zitten. Doordat vervolgens gemeentegemalen niet meer werkten, liep de kelder van het ziekenhuis vol water met schadelijke gevolgen voor een aldaar aanwezige apotheek.

Om zulke problemen te voorkomen, adviseert TNO diverse maatregelen. Zo is het bijvoorbeeld nodig waterdichte gebouwconstructies toe te passen en de bekabeling voor technische installaties die niet waterbestendig zijn, niet in kruipruimten aan te leggen. Ook is het nodig meterkasten te installeren boven de mogelijke overstromingshoogte en waterbestendige vloeren te leggen. TNO stelt vast dat veel van de aanbevolen maatregelen uitsluitend kunnen worden toegepast bij volledige nieuwbouw. Renovatie en verbouwing lenen zich nauwelijks om ziekenhuizen waterrobuust te maken. Een woordvoerder van IGZ zegt dat op lange termijn maatregelen zullen worden genomen.

Reageer op dit artikel