nieuws

‘Tracé Zuidelijke Ringweg wijzigen’

infra

‘Tracé Zuidelijke Ringweg wijzigen’

Het tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen moet worden aangepast.

Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald.

In het tracébesluit staat onder meer dat een bestaande fietstunnel onder de Zuidelijke Ringweg zal worden vervangen door een brug voor voetgangers en fietsers. De Raad van State wil dat in het tracébesluit waarborgen worden opgenomen om te voorkomen dat door de brug het woongenot van omwonenden wordt aangetast. In het bijzonder is onderzoek nodig naar geluidwerende maatregelen die ten goede moeten komen aan een nabijgelegen woning. Verder moeten de gevolgen voor vleermuizen worden onderzocht. De dieren gebruiken de oude tunnel als vliegroute.

Reageer op dit artikel