nieuws

Bezwijkproef bij eilandje in de Kaag vergroot kennis over veendijken

infra Premium

Bezwijkproef bij eilandje in de Kaag vergroot kennis over veendijken

Het ontpolderen van een eilandje in de Kagerplassen is een goede aanleiding voor een intrigerende dijkbezwijkproef. Over zes weken gaat de dijk rond de Leendert de Boerspolder onderuit.

Waterspanningsmeters, inclinometers en andere sensoren. Stowa en de TU Delft hebben de afgelopen weken een keur aan instrumenten aangebracht in een stuk dijk van de Leendert de Boerspolder. Die moeten aan het licht brengen hoe sterk een kleidijk op een ondergrond van veen precies is en hoe hij onderuitgaat als hij bezwijkt. Want dat is wat er half oktober staat te gebeuren. Dan wordt de dijk eerst vernat door hem te besproeien. Daarna wordt er stapsgewijs een sloot aan de teen van de dijk gegraven, die langzaam wordt verdiept en verbreed. Totdat de kering bezwijkt.

Een en ander leidt volgens Robin Biemans van Stowa niet tot grote problemen aangezien de Leendert de Boerspolder toch moet worden ontpolderd. Het 6 hectare grote en ruim vijfhonderd jaar oude poldertje was tot nu toe vooral in gebruik als hooiland door een lokale boer. Hoogheemraadschap van Rijnland kocht het eilandje een paar jaar terug aan en bouwt het nu om tot een bergingsgebied om het verlies van boezemwater elders te compenseren. De polder wordt onder water gezet en langs de ringdijk worden moeras- en rietlanden tot ontwikkeling gebracht. Zo hoopt het waterschap ecologie, waterveiligheid en recreatie te bevorderen. Want de ringdijk wordt uitgerust met vlonders en is in de toekomst beperkt toegankelijk voor bezoekers. Gebroeders van de Poel uit Oud Ade richt het gebied momenteel in volgens die plannen.

Atol

Het grootste deel van de polder staat sinds dit voorjaar al blank. Op luchtfoto’s tekent de ringdijk die boven het water uitsteekt zich af als een soort atol in de Kagerplassen. Voordat het water met pompen werd ingelaten wierp de aannemer eerst een compartimenteringsdijk op om het gebied achter de proefdijk nog even droog te houden. De bres die na de bezwijkproef overblijft vormt straks de open verbinding met het water van de Kaag en de Ringvaart. De tijdelijke compartimenteringsdijk wordt daarna weer afgegraven.

Dat bij de proef instrumenten verloren zullen gaan, is volgens Biemans onvermijdelijk. De stichting Floodcontrol IJkdijk die eerder diverse proefdijken liet bezwijken en ook bij dit experiment is betrokken heeft ook nooit alle instrumenten kunnen terugwinnen. Tijdens de proef zullen de meetresultaten voor iedereen online te volgen zijn. Toch blijft het volgens de projectleider van Stowa tot het einde toe lastig om het moment van bezwijken te voorspellen. “Twaalf jaar na Wilnis missen we nog steeds veel kennis over veendijken. Er zijn heel veel onderzoeken uitgevoerd, maar in de praktijk gedraagt elke dijk zich toch net weer even anders.” De proef wordt gefinancierd door zeven waterschappen en drie provincies.

Reageer op dit artikel