nieuws

Mkb-convenant Rotterdam werkt echt

infra Premium

Mkb-convenant Rotterdam werkt echt

Het convenant dat Rotterdam en tien infrabedrijven in het midden- en kleinbedrijf hebben gesloten, werkt in de praktijk. Dat blijkt bij de oplevering van een kruispunt dat in recordtijd volledig op de schop is geweest. Zelfs de omgeving was erbij betrokken en blij met het snelle resultaat.

In de zomer van 2017 begint in Rotterdam de renovatie van de Maastunnel. Uiteraard geeft dat overlast omdat telkens een tunnelbuis zal zijn afgesloten. Rotterdam anticipeert daar nu al op door verbetering van kruispunten, waardoor de doorstroming op verschillende routes wordt verbeterd. In het kader van het convenant heeft de Maasstad verschillende combinaties van mkb-bedrijven gevraagd na te denken hoe in dit geval een specifiek kruispunt, Maashaven, sneller en beter heringericht kan worden, waardoor inderdaad de doorstroming verbetert.

Die vraagstelling paste precies in het convenant. Dat is in 2011 gesloten nadat de gemeenteraad een jaar eerder het college van Burgemeester en Wethouders opdracht had gegeven meer en eerder de markt te betrekken bij bouw- en infrastructurele werken, meer gebruik te maken van de kennis en waardecreatie vanuit de markt. Tien mkb-infrabedrijven uit de regio sloten toen een convenant, het Convenant Rotterdam-MKB Rijnmond. Het was een open convenant om ervoor te zorgen dat elk bedrijf kon meedoen. Anders gezegd ging het erom elkaars processen te verbeteren teneinde verspilling tegen te gaan, ideeën en innovaties in te passen en de hinder voor burgers en bedrijven te verminderen.

“Op basis van cruciale aspecten als tijd, inzet, oplossingen en capaciteit is aan diverse mkb-bedrijven gevraagd een plan van aanpak op te stellen. Die plannen zijn beoordeeld door de gemeente en hieruit is het Infrateam Zuiderkruis gekozen”, zegt Albert Martinus, directeur van Lindeloof. Behalve zijn bedrijf zitten Jac. Barendregt uit Rhoon en KWS Zwijndrecht in de combinatie.

Afsluiting

De eerste stap was overigens de vraag van de gemeente naar de wensen van de buurtbewoners. Een volledige afsluiting van het kruispunt met een snelle uitvoeringstijd of gedeeltelijke afsluiting, waardoor de hinder aanzienlijk langer zou duren, aldus de adjunct-directeur Stadswerk, tevens hoofd stedelijk beheer van Rotterdam, Sander van Beurden. De bewoners kozen voor volledige, korte afsluiting.

In twee maanden tijd wisten gemeente en combinatie de hele voorbereiding, tekeningen, vergunningen en dergelijke af te ronden. “We hebben dat kunnen doen door kennis te delen, samen te werken binnen de combinatie en met de gemeente”, aldus Martinus. Dat heeft geleid tot een veiliger kruispunt met een logischer indeling van de rijstroken en een volledig nieuwe verkeerslichtinstallatie. “Dat was nog even tricky vanwege het faillissement van Imtech.”

De uitvoering zelf heeft een kleine maand geduurd. “We hebben lange dagen gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Dat is overigens mede te danken aan de vele bijval en het begrip van buurtbewoners en verkeersdeelnemers”, aldus Martinus die overduidelijk blij is met deze geslaagde pilot. “Het is hier niet zo geweest dat aan te wijzen is wie welk deel van het werk geleverd heeft. We hebben het gewoon samen gedaan en kennis gedeeld. Dat is de grote meerwaarde geweest.”

Wat hem en ook de gemeente betreft is de manier van werken bij dit kruispunt een voorbeeld voor de vele kruispunten die nog onderhanden worden genomen. “Samenwerking ook met de gemeente is een hoeksteen geweest. Nu, en ook dat past in het convenant, gaat het erom de leerervaringen van ambtenaren en bedrijven in dit project te delen, waardoor volgende projecten nog beter worden. Want daar gaat het uiteindelijk om; het voortdurend leren van elkaar waardoor je samen steeds beter wordt en steeds betere resultaten levert”, vindt Martinus.

De kans is groot dat het Rotterdamse voorbeeld elders navolging vindt. In Amsterdam hebben de eerste bijeenkomsten al plaatsgevonden. De gemeente Hoorn doet mee en in Nijmegen hebben ze al hulp gevraagd om een soortgelijk project op te zetten.

Reageer op dit artikel